Referat af bestyrelsesmøde den 04.06.2019

Afbud fra: Hanne, Connie, Anni.
Ordstyrer er
Referent: Rasmus Kammersgaard

1.       Kort orientering fra formanden.
Der er kommet 3.000 kr. ind i paragraf 18 midler.

Lone og Bent har været på 60+ selvtræner instruktørkursus.

Hans Jørgen har været til rådsmøde på Plejecenter Bjerggården. Der er planer om at lave det til en integreret institution, dvs. at både Børn og Unge og Sundhed og Omsorg deles om centeret. Der bliver bl.a. bygget et nyt forsamlingshuskøkken. Mere information om det senere. 

Den 11/9 holder Kaj afskedskoncert, i den forbindelse har vi fået 3.000 kr. til at afvikle en festaften på Bjerggården.
Vi har fået en kraftig opfordring fra Folkesundhed om at de mangler P-pladser, så vi skal holde et andet sted.

Vi har ansøgt DGI om 8.500 kr. til udstyr til Naturtræningsholdet til nyt udstyr, træningstrøjer og uddannelse af en ny naturtræner. Der forventes svar inden for 14 dage.

Vi har modtaget en klage fra Ankersgade m.h.t rengøring. Sagen er blevet løst, og vi forventer ikke flere klager foreløbig.
Der arbejdes stadig på at få ekstra plads, evt. et skab mere i Ankersgade.

Folkenetværket deltog i ”Vejen mod det sunde, sjove seniorliv”. Det er bestyrelsens mening, at vi på sigt også deltager i denne slags events.

Folkenetværket var til Osteoporoseforeningens event den 28. maj på DOKK1. Vi er meget glade for at være blevet inviteret.

SEMINAR PÅ FRISTEDET I SKÆRING den 20. august.

Vi har ikke fået de penge, som vi har søgt fra kommunen, da de vurderede at der var tale om kompetenceudvikling. Derfor bliver der tale om en beskeden egenbetaling fra deltagerne. Tovholdere holder en kort intro om deres aktivitet. Hans Jørgen fremlagde forslags til dagens program. Det blev besluttet, at der kommer en ekstern underviser fra kommunen. Under arrangementet vil der foruden ekstern underviser være motion, hygge og en halv times naturtræning. Der blev diskuteret om at rykke spisetiderne. Så vi får en ordentlig start og en ordentlig afslutning. Der regnes med et 2.600 kr. udgiftsoverslag.
Hans Jørgen laver et ordinært forslag.

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet. 

2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket.
Punktet udgår.

3.       Aktiviteter, herunder Tall Ships Race, Ud af huset ture – Lone og Bent medbringer forslag og Aarhus Festuge.
Tall Ships Race, Gå gruppen og alle andre interesserede mødes torsdag den 1. august kl. 17-? ved Skulpturen af havnearbejder Aarhus, Mindet 1, 8000 Aarhus C. Der tages lidt rosevin med, og så tager vi en hyggelig tur rundt om til Tall Ships Race, og vi får noget at spise om aftenen, for egen regning. Hans Jørgen laver et opslag herom.
Ud af huset ture, Lone og Bent tjekker om turen den 26/6 kl. 12. Se info på hjemmesiden.

Se eksempelvis, Tur til Havehuset, Sylbækvej 38B, 8230 Åbyhøj, bus 6A kører derud.

4.       Økonomi.
Vi har fået nyt dankort, saldo 4.369 kr. plus vi får 3.000 kr. til kontorhold.

5.       Bestyrelsens opgaver.

6.       Udgår.

7.       Forslag til næste bestyrelsesmøde.
Næste møde bliver den 6. august kl.10, lokalet oplyses senere.

8.       Evt.
Gå dig Glad eller glad-holdet.  De mødes på John Stampes Plads kl. 18 og alle er velkommen, det er gratis.
http://www.folkenetvaerket.dk/nyheder/2019/6/4/folkenetvrket-vil-gerne-reklamere-for