Referat af betyrelsesmøde den 07.05.2019

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Økonomi
5.       Fristedet. Indbydelse senest 4/6. Tilmelding 2/8
6.       Bestyrelsens opgaver
7.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
8.       Evt.

Fraværende:   Jørn
Dirigent:            Bent 

Da Hanne fra Folkesundhed skal til et møde foreslås punkt 2 behandlet før punkt 1 – vedtaget. 

                         

Ad. punkt 2:    Folkesundhed: Der er 2 ledige stillinger som diætister, derfor forventer vi snarest nye  ansigter. Folkesundhed har en dag på Fristedet før Kr. Himmelfartsdag.

Ang. udflytning til Marselisborg er der flere ting der falder på plads. Udflytningen planlagt til 1/2-2020.

Hvis Hanne ikke lige får hilst på gåholdet om onsdagen, er det fordi hun har travlt på vej til møde.

Folkenetværket: Vi har været på et fantastisk førstehjælpskursus. Man har mulighed for genopfriskning 1 gang årligt.

Motionsredskaberne på Marselisborg fjernes, og der etableres en legeplads for voksne.

Ad. punkt 1:    Der har været en "sag" omkring brug af lokaler Ankersgade. Snavsede lokaler, naturtrænerne træner på stier så mudder er ikke fra dem. Lokalerne har været privat udlejet, så måske er det derfra. Ingen yderligere aktion.

Event på DOKK1 om Osteoporose den 28.05. kl. 14.00 - 17.00: Her deltager Ingeborg/Kirsten/Steen samt delvis Anni og H.J. iført ”signaltøj”.

Netværk på Tværs samme dag kl. 17.00 - 20.00 hos DGI om GÅ-fællesskaber. Her deltager Anni og H.J.

Inspirationsdag for Seniorer i Tilst (TST) den 06.06. kl. 09.00 - 12.30.

Vi skal have ansøgning afsted til DGI omkring materielanskaffelser:

Træningselastikker holder max. 3 uger. Nye koster 300-500 kr. for 25 meter.

Kurlingholdet ønsker Petanque, da de gerne vil udendørs ved godt vejr. Naturtrænerne har nogle som kan benyttes.

Der er forespurgt om ekstra skabsplads i Ankersgade/ H.J. arbejder på det.

Lokaler i Ankersgade forlænget til 1/12- 2019.

H.J. deltager UNDTAGELSESVIS i rådsmøde på Bjerggården den 09.05.

Lone og Bent deltager på kursus 60+ selvtræner instruktør. 

Ad. punkt 3:   Motion i Mindeparken            10-15 deltagere
                           GoRun/Walk                              20-22 deltagere
                           Gåholdet onsdag                     10-15 deltagere
                           Naturtræning                             10-15 deltagere
                           Cykling                                         05-10 deltagere
                           Kurling                                          06-12 deltagere

                           Kurling sidste gang 16/5 og første gang efter sommerpausen den 1/8.

                           HUSK: At alle deltagere skal være medlem af Folkenetværket. 

Ad. punkt 4:   Beholdning 4.953 kr.
                           Medlemmer 94.
                           Vi har ikke hørt fra paragraf 18 midler endnu.
                          Tom’s har oprettet en Guldfond. Rasmus formulerer en ansøgning. 

Ad. punkt 5:    Penge søgt, men ikke fået svar endnu. Evt. egenbetaling hvis vi ikke får de ansøgte midler. Tovholdere holder en kort intro om deres aktivitet.

Der er DHL stafet i perioden 20. - 22/8.

Program fastsættes på særskilt møde.

Lone opdaterer hjemmesiden med Osteoporoseforeningens event den 28/5 på DOKK1. 

Ad. punkt 6:    Ingen ændringer 

Ad. punkt 7:    Festuge
                          Tall Ship race
                           Ud af huset efterårsture, Lone og Bent medbringer forslag. 

Ad. punkt 8:    Naturtrænerne mangler instruktører. Jytte fra Mindeparken vil gerne hjælpe. Anni vil også gerne hjælpe, dog ikke om lørdagen. 

Næste møde tirsdag den 4/6 kl. 10.00 på Folkestedet, lokale 05.

Ref. Connie Boeriis