Referat af bestyrelsesmøde den 05.03.2019

Tilstede: Lone, Bent, Hans Jørgen, Connie (delvis), Steen (delvis) og Hanne (delvis) - afbud fra Kirsten og Anni samt Ingeborg og Rasmus.

Mødet i dag bar præg af den kommende generalforsamling.

Hans Jørgen indledte kort med punkterne, skitseret i den udsendte dagsorden, og Hanne orienterede kort om de nye tiltag på FSAA, Frydenlund… og pointerede også det vigtige i, at vi fortsat er en del af SPARK-projektet på Marselisborgcentret, da der er endog stor sandsynlighed for, at institutionen Folkesundhed Aarhus på sigt etableres dér… hun forespurgte endvidere om mulighed for udbredelse af vores flyer til Ældresagen. Hans Jørgen nævnte Klostergade- og frivilligcentret som mulige samarbejdspartnere, men sagde samtidig at det ikke var aktuelt pt.

Hanne nævnte job-banken.nu… det undersøges nærmere, hvad det er for en størrelse…

Steen konstaterer en sund økonomi med saldo på knap kr. 10.000,00 (heri medregnet kr. 4.375,00 fra Sport og Fritid, der dog ikke er indgået endnu). Han pointerede samtidig, at demokratiet er dyrt. Generalforsamlingen løber nok op i små 3.000,00… vi synede lokalerne, da vi er hele 42 tilmeldte - ca. 50 pct. af medlemmerne (stærkt), så vi får en optimal opstilling i lokale 0.2. Vi mødes på fredag kl. 17:00… H.J. er der nok fra ca. kl. 16:30.

Lone og Bent tilmeldes årsmødet i DGI den 28.03. kl. 18:00 - H.J. og Steen årsmøde i DAI kl. 18:00… godt vi er repræsenteret.

Udkast til forårsgågruppeture fremlægges også fredag…

Næste møde er konstituerende møde for den nyvalgte bestyrelse. Dato ukendt - næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 09.04. kl. 10:00 (NB) på Folkestedet… dagsorden fremsendes af H.J.

Vel mødt til generalforsamling…

H.J., ref.