Referat af bestyrelsesmøde den 11.09.2018

Dagsorden:

1. Information fra formanden

2. Aktiviteter nu og fremadrettet, herunder bevægelsesdagen den 22.09.

3. Økonomi og medlemmer

4. Deltagelse i Diabetesforeningens lotteri

5. Seminar på Fristedet tirsdag den 20.08.2019 kl. 10.00 – 20.00

6. Evt. 

Anni vil fra næste uge og frem til oktober være "sygemeldt" pga. operation og efterfølgende restituering. Der er dog sørget for at hendes aktiviteter fortsætter...

Vi ønsker alle Anni held og lykke og god bedring.

Tak til Connie for aktivitetsoversigt - 

Fraværende med afbud: Hans Jørgen, Anni og Ingeborg 

Punkt 1 udgår da formanden var fraværende.

 

Punkt 1a           Information fra Folkesundhed – Hanne

                        Ceres Allé deltager ikke på bevægelsesdagen.

Der er en invitation til åbning af Folkets møde 21 september kl. 15-16 i musikhusparken. Tilmelding via Frivillighovedstad.dk.

Arrangement i FO byen 23/9 11.30-14.00 Tilmelding via Frivillighovedstad.dk.

Der er nyansat en fysioterapeut til KOL og kræft teamet.

Alle medarbejdere ved Folkesundhed har deltaget i et søvnkursus. 

Ad. punkt 2:  Steen kommer med materialer til bevægelsesdagen.

                      HJ har bestilt mad til 8 personer.                            

                      Nyt- Udetræning lørdag og gåtur fredag (se hjemmesiden).                            

Ad. punkt 3:  Konto: 16.100 kr. og ca. 90 medlemmer. 

Ad. punkt 4:  Foreningen tjente omkring 2.000.kr. på salget. Måske nyt salg til generalforsamlingen. 

Ad. punkt 5:  Evaluering- Der skal bedre styring på oprydning og servering.

                      Evt. trække numre til siddeplads.

                      Næste års tur til Fristedet 20/8-2019 kl. 10.00-20.00. 

Ad. punkt 6:  30/9 er FN’s internationale ældredag (se hjemmesiden under: Hvad sker der i Århus)

            Næste åbne bestyrelsesmøder i 2018: 9/10, 6/11, 7/12 (julefrokost, nærmere følger), og 8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5 og 18/6 2019.

            Generalforsamling den 8/3 2019.   

Referent
Connie Boeriis