Bestyrelsesmøde MANDAG DEN 06.08. KL.10.00 på Lokalcenter Bjerggaarden

 

1. Meget kort info fra formanden
2.TEMA-dagen Skæring
3. Økonomi
4. Evt.

Referat:
Ad1

Ved opstart af nye aktiviteter, skal der være fundet en tovholder.

Nye tiltag på Bjerggaarden:

Banko
Cykling
Læsekreds – Tovholder Erik. 8-10 personer.
Erik hjemtager læsesæt fra DOKK1.
Madklub med tilmelding:

13/09 kl. 16.00
11/10 kl. 16.00
15/11 kl. 16.00

Udetræning på Langenæs på lørdage kl. 11.00 – 12.00. Mødested Langenæs Bageriet. Pris 100 kr. om året.

16/08
Arrangement ”Stien mod et sjovt og sundt seniorliv”.
Folkenetværket er på Folkestedet kl. 11.00 – 13.00.
Anni sørger for gulerods- og agurkestave.

22/08
DHL stafet

23/08
Møde på Klostergadecentret hvor HJ fortæller om, hvordan man søger paragraf 18 midler. HJ og Steen deltager.   

21-23/09
Bevægelsesdage. Folkenetværket deltager den 22/09 kl. 10-14 ved Folkestedet. Der er sat gang i en ny gågruppe i rask tempo. Anni er kontaktperson og Ole er arrangør. Mødested: Marienlund ved ishuset fredage kl. 10.00, bus 5A. Vi går for at få pulsen op, 5-7 km i timen.

Ad2

Oplæg til seminar på Fristedet vedtaget, se hjemmesiden. Ret til ændringer forbeholdes.

Ad3

Beholdning d.d. er 22.050 kr. Regning på 609 kr. for medlemskab DGI resterer at betales.

Ad4

30/08 Lev livet – tilmelding senest 28/08.

Følgende nævnes på Fristedet:
Festugen 02/09-03/09 på Møllestien
Festuge på Christiansbjerg er uge 38.
Forslag til ture ”ekstra” f.eks. Gl. Estrup og guidet gåtur på Vestereng.
Tovholdere og biler?

Connie, referent