Referat af åbent bestyrelsesmøde den 19.06.2018

Bestyrelsesmøde i Folkenetværket tirsdag den 19.06. kl. 10.00 på Folkestedet.

Dagsorden:

1. Gensidig information FSAA og FNV
2. Orientering fra formanden
3. Aktiviteter - nuværende og kommende, herunder udarbejdelse af oversigt
4. Medlemmer og økonomi, evt. anskaffelse af nye t-shirt…
5. Næste mødedato og lidt snak om Fristedet-arrangementet den 21.08.
6. Evt. (god sommer) (nyhedsbreve til ansatte og medlemmer)

Ad 1:  Ingen mødt fra FSAA
Ad 2: Der er tilgået i alt kr. 19.500 fra 3 puljer til foreningen - DGI har meddelt, at der er forsinkelser i deres sagsbehandling (her har vi en ansøgning på kr. 15.000,- liggende) - Der er aftalt møde med chefen på Folkesundhed Frydenlund og møde med Britta samt andre ansatte + de udlærte naturtrænere samme sted.
Der har været møde med Ole Mygind omkring INDSPARK, og nyt møde er aftalt.
Tirsdag den 26.06. (nærmere info følger på tirsdag) - Projekt GENLYD er startet på Bjerggaarden. Vi får måske mulighed for at bruge deres Rickshaw – nærmere på tirsdag.
28/6 kommer der klarhed om naturtrænerne.

Ad 3: Et medlem har tilbudt tovholderfunktion til eftermiddagsgågruppe - 4-6 km i rimeligt tempo.
Forslag til gågruppen: omkring Marselisborg Centret torsdag kl. 16.
Link på hjemmesiden til ”hvad sker der i Århus”.
26/6 er der instruktion i træningsmaskinerne på Marselisborg Centret.

Ad 4: Beholdning 20.370 kr. 87 medlemmer.
Nye T-shirts bestilles, pris for medlemmer 50 kr.
Formand indkøber 1 licens til Office.

Ad 5: Oplæg til seminar godtaget.
Næste møder: 7/8, 11/9, 9/10 og 6/11.
Julefrokost: 7/12, for alle i Folkenetværket, egenbetaling. Anni og Connie arrangerer.