Referat af åbent bestyrelsemøde den 15/5-2018

Dagsorden:

1. Gensidig information Folkesundhed/Folkenetværket
2. Nyt fra formanden
3. Aktiviteter
4. Medlemskartotek, ajourført
5. Økonomi - herunder Genlyd og 20§18
6. Evt.
Der er let fortæring til mødet.

Ad 1)              Alle der skal være på det nye sundhedscenter i Frydenlund er nu flyttet.

Folkenetværket har deltaget i S-park på Marselisborg centret og blev her opfordret til at arrangere træning på centrets nyopstillede udendørs fitness maskiner.

Ad 2)             Cafebestyreren på Bjerggaarden er blevet opsagt, og lokalcenterrådet vil blive taget med på råd ved nyansættelse.

Ny festaften på Bjerggaarden planlagt til 4/10-2018. Her vil Folkenetværket stå som vært.

Genlydsprojektet Madglad 60 + er ikke kommet i gang. Starter 28/5 kl. 11.00.

Anni og HJ deltager 17/5 i et møde med Britta om organisering af 6 naturtrænere.

Folkets møde er planlagt 21-23/9. Folkenetværket koncentrerer sig om lørdag den 22/9.

Kirsten har lavet et foreløbigt program, der dækker tidsrummet kl. 10-14.

Ældresagen afholder seniordag den 16/8 omkring Folkestedet.

Der er blevet optaget en video af cykelgruppen.

Ad 3)             Den hurtige cykelgruppe er endnu ikke kommet i gang.

Der er 9 ”faste” deltagere i cykelgruppen.

Aktiviteter holder sommerferie i juli måned, dog vil Anni være at finde ved fitness i Mindeparken og på gåhold hele juli.

Folkestedet er lukket hele juli måned.

Der udarbejdes en liste over aktiviteter og tovholdere. (Connie).

Ad 4)             Pt. 88 medlemmer.

Ad 5)             Beholdning: 6.879,00 kr.

Tildelingsskrivelse modtaget på 10.000 kr.

Ad 6)             Punkter til næste dagsorden:

Prioritering af tid               

Prioritering af anskaffelser

Nye tovholdere

Planlægge detaljer om temadag på Fristedet den 21/8

Næste møde den 19/6-2018.