Referat af bestyrelsesmøde den 06.11.2018

  1. Kort orientering fra formanden

  2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

  3. Aktiviteter

  4. Økonomi

  5. Bestyrelsens opgaver

  6. Forslag til næste bestyrelsesmøde

  7. Evt.

Dirigent: Anni
Referent: Connie 

Ad. punkt 1:  29/11 Afholder HJ og Anni foredrag om Folkenetværket i Christianskirken.

29/11 Foredrag om Folkenetværket i DGI-huset i Vejle. Vejle er samarbejdskommune. Deltagere: HJ og Anni.

28/11 John Mogensen aften på Bjerggården. Medlemskontingenter for 2019 indkasseres her.

5/12 Frivillighedsdag i Tivoli Friheden. Bestyrelsen samt tovholdere kan bestille billetter.

5/12 Aflyses gåtur.

Alle kan komme med forslag til aktiviteter, men det er kun formand og kasserer, der kan indgå aftaler med hensyn til lokaler osv.                            

Ad. punkt 2: En del nye medarbejdere igennem det sidste år. Derfor efterspørges en opdatering om Folkenetværket. Dette bliver aftalt til 20/11 kl. 13-14.                                     

Deltagere: HJ-historie og gåture, CB-Cykelgruppen, KV-Kurling, AN-Fitness. 

Ad. punkt 3: 20 stk. gule veste anskaffet. Cykelgruppen aftager 5 stk., resten går til gågrupper.

          Cykelgruppens cykel skrives ud af tilbuddet.

Kurlingsæt indkøbt og foreløbigt placeret på Ankersgade, det skal godkendes af centret om vi kan spille der. Det bliver afprøvet ved 2 sessioner den 22/11 og 29/11.

          Indendørs Petanque sæt indkøbt og placeres samme sted. Ingeborg og Kirsten er tovholdere. 

Ad. punkt 4: Beholdning 9.410 kr.
                             110 medlemmer.
                             Der bevilges 50 kr. pr. deltagende medlem til julefrokost.
                             Der bevilges 500 kr. i tilskud til nyanskaffelse i forbindelse med vedligehold af hjemmeside. 

Ad. punkt 5: Anni holder pause i december.

Cykelgruppen giver Lone besked, når den holder pause. Det vurderes fra uge til uge afhængig af vejret. 

Ad. punkt 6: Flyers, aftale separat møde.
                     Generalforsamling.
                  §18 midler. 

Ad. punkt 7: 2019 forlader Kirsten bestyrelsen.
                     2020 forlader Hans Jørgen bestyrelsen. 

                            

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08.01.2019 kl. 10:00 på Folkestedet.

1.       Kort orientering fra formanden
2.      Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.      Aktiviteter
4.      Flyers
5.      Generalforsamling
6.      §18 midler
7.      Økonomi
8.      Bestyrelsens opgaver
9.      Forslag til næste bestyrelsesmøde
10.   Evt.