Referat af bestyrelsesmøde den 09.10.2018

 

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter, herunder anskaffelse af Kurling-sæt (New Age Kurling)

 4. Økonomi - der bevilges kr. 200,- pr. bil til afholdt kørsel GL. Estrup

 5. Kontingentopkrævning 2019

 6. Julefrokost (lokale bekræftet)

 7. Evt.

Dirigent:  Kirsten
Referent: Connie
Punkt 3 og 6 byttes om. 

Ad. punkt 1:    Stor ros til Lone for en altid opdateret hjemmeside.

Formanden er frigjort for alle forpligtigelser på Bjerggården.

Møde omkring naturtræning. Lokaler i Ankersgade tildelt. HJ deltager ikke længere i møder alene, alle indkaldelser fordeles i bestyrelsen.

37 T-shirts tilbage, nogle kan evt. bruges til julefrokost.

Fristedet i Skæring er bekræftet booket til 20/8 2019, det skal efter nye regler betales for rengøring.

Kajs festaften på Bjerggården gav 1.200 kr. i overskud, og udgiften var 1.200 kr.

Diabetesforeningens lodder udløber 21/12, vi springer over denne gang.                             

Ad. punkt 2:    Hanne meddeler, at pavillonen udenfor er taget i brug som samtalerum.

                        Ny fysioterapeut til KOL- og kræftteam starter i efterårsferien.

                        Ny medarbejder i pårørendeteam – Rie.                                                         

Ad. punkt 4:    Konto 14.523 kr. ca. 100 medlemmer.

Det blev bestemt, at ture der arrangeres af medlemmer står for medlemmernes egen regning, og ved samkørsel er prisen pr. kørt km. 2 kr. som deltagende medlemmer deles om at betale til den, der ejer bilen der er kørt i. 

Ad. punkt 5:    Tiden nærmer sig.

                        Naturtrænere opkræver kontingent internt- ca. 20 stk. 

Ad. punkt 3:    Cykelgruppen skrumper. Alle kan favnes i gruppen. Hans Otto er tovholder.

                        Flyers 2019 skal gøres tidssvarende.

                        Det blev bestemt at vi anskaffer et kurlingsæt. HJ bestiller.

                        Kurling bliver torsdag i ulige uger 10-12. Stedet tilgår senere.

                        Ingeborg er tovholder. 

Ad. punkt 6:    Julefrokost på Folkestedet 7/12 kl. 16.00.


Ad. punkt 7:    Referat afsluttes herefter med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 06.11. 2018 kl. 10:00 på Folkestedet. 

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter

 4. Økonomi

 5. Bestyrelsens opgaver

 6. Forslag til næste bestyrelsesmøde

 7. Evt.