Referat af åbent bestyrelsesmøde den 16.01.2018...

 

Tilstedeværende
fra bestyrelsen: Hans Jørgen Riis, Anni Nielsen, Kirsten Vogel, Lars Agergaard og Steen Jørgensen; fra medlemskredsen: Lone D. Hansen, Bent Henriksen, Ingeborg Gomez, Connie Boeriis og Erik Madsen; fra Folkesundhed Aarhus: Hanne Fabricius.

Fremover vil vi have en mødeleder på bestyrelsesmøderne.
Kirsten Vogel blev udpeget til mødeleder for mødet i dag.

Punkter i henhold til det udsendte forslag til dagsorden:
 

Information fra formanden:
Formanden gennemgik punkterne i den mail af 7/1-2018, der er udsendt til bestyrelsen m.fl.

Aarhus Kommune har for nylig ansat en brobygningskonsulent mellem kommunen og de frivillige foreninger. Hun hedder Marie og er placeret hos Sport og Fritid. Hun kan bl.a. formidle kontakt til foreninger for personer med særlige ønsker til aktiviteter.

Folkenetværket har netop fået bevilget 4.000 kr. af Aarhus Kommune til genoptryk af flyer.

 

Information fra Folkesundhed Aarhus
Vi får materialer med om Folkesundhed Aarhus til arrangementet i Ridehuset på søndag, men vi skal primært tænke på at promovere Folkenetværket.

Folkesundhed Aarhus får muligvis et nyt køkken i gangen på Ceres Alle allerede i morgen.
 

Kommende aktiviteter:
Frivilligdagen i Ridehuset
åbner for de frivillige foreninger kl. 12.30 på søndag den 21.01.2018. Publikum får adgang kl. 14 - 17. Der bliver underholdning og mad på dagen.
Kirsten, Ingeborg, Erik, Lone eller Bent og Anni (indtil kl. 16) gav tilsagn om at repræsentere Folkenetværket. Hans Jørgen vil deltage i forberedelserne. Bente vil deltage ved nedlukningen kl. 17.
Kirsten medbringer knækbrød og marmelade til uddeling.
Arrangørerne fra Aarhus Kommune har lovet yderligere informationer om arrangementet i løbet af denne uge.

Nytårskur på Folkesundhed Aarhus i morgen, den 17.01.2018, kl. 12.30 for de ca. 20 tilmeldte medlemmer af Folkenetværket foregår i Cereshusets festsal i år. Onsdagsgåturen er derfor aflyst i morgen.

Kirsten orienterede omkring en naturtur i Aarhus Kommune i Vennelystparken og Universitetsparken onsdag den 24.01.2018 kl. 10… en gåtur med en naturvejleder i ca. 2 timer fra p-pladsen ved Naturhistorisk Museum.

Som en del af frivillighovedstadsaktiviteterne er der åbne suppe-arrangementer på 10 lokalcentre. Nærmere informationer på http://frivillighovedstad.dk/blog/event/events-i-opvarmningsugen-uge-3/

GoRunWalk
Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet fra DGI om at overtage denne aktivitet, da det er en god mulighed for at få flere medlemmer med tiden.
2 personer fra Folkenetværket har givet tilsagn om at være med som frivillige i et vist omfang. Dertil kommer en lønnet medarbejder fra Idræt på banen. Hvis flere medlemmer af Folkenetværket vil deltage som frivillige, skal de være meget velkomne til det. Folkenetværket vil også undersøge om der skulle være personer blandt de nuværende deltagere i aktiviteten der vil være interesserede i at blive tilknyttet aktiviteten som frivillige.
 

Økonomi og medlemmer. Status:
Folkenetværket har p.t. ca. 43 medlemmer der har betalt kontingent for 2018. Der kommer løbende flere indbetalinger af kontingent for 2018.

Folkenetværket har købt computerudstyr og licens til en programpakke i et år. Herefter står der 5.200 kr. på foreningens bankkonto. Dertil kommer de 4.000 kr. der er bevilget til flyer, jfr. ovenfor. 

Eventuelt:
Der skal indkaldes til generalforsamling senest den 9. februar 2018.

Vi forsøger at få et mere uforstyrret mødelokale til bestyrelsesmøderne, da der er kommet en del flere støjgener i det nuværende mødelokale efter en øget tilgang af brugere til cafeen på Folkestedet.

 

Erik Madsen
Referent