Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket 20.06.2017 på Folkestedet. 

Tilstede: Lone, Kirsten, Bent, Lars, Steen og Hans Jørgen (ref.)

Afbud: Anni, Hanne 

1.      Orientering fra formanden (fungerende)

2.      Gensidig orientering fra FSAA og Folkenetværket

3.      Aktiviteter

4.      Økonomi

5.      Seminar på Fristedet onsdag den 30.08.

6.      Ny Gå-gruppe plan for efteråret, herunder endagstur ud af huset

7.      Evt. 

HJ orienterede om Genlydsprojektet – cafeudviklingen – og festaften med Kai på lokalcenter Bjerggaarden. Genlydsprojektet bliver portrætteret i lokalaviserne, da HJ, Steen og flere deltagere i projektet bliver interviewet hertil. Der er ligeledes taget fotos, som bliver bragt i lokalaviserne uge 26. Der forventes snarlig afklaring af cafeproblematikken og i den forbindelse afventer endelig afklaring af festaften med Kai. 

Anni færdiggør kursus på hold 2 med Britta på Folkestedet. Der afvikles yderligere 2 kurser til efteråret. Steen har deltaget i Frivillig Hovedstad- møde – der er givet tilsagn om vores deltagelse i Det rør Sig, bevægelsesdagen den 23.09. Der er blevet opstillet A-skilt i Mindeparken til Motion i det Fri med kommunal godkendelse. 

Vi tilmelder os individuelt til Seniorwalk ved NRGI-arena. Festugearrangementerne på Folkestedet er offentliggjort. Og så holde vi FERIE I UGE 27-31 BEGGE UGER INCL. HJ udsender sommerhilsen til ansatte på FSAA og medlemmer i uge 26. 

Udflytning af FSAA er stillet i bero. Der etableres formentlig skurvogne til undervisningsbrug bag FSAA. 

Vores aktiviteter vækster… og økonomien er sund. 

Ang. seminaret på Fristedet – hvor vi har reserveret hele dagen – håber vi på mange deltagere. Vi arbejder på udkast til endeligt program for dagen. Men temaet vil være status på Folkenetværket krydret med bevægelse i det fri. 

Ny gå-gruppeplan for efteråret er i skrivende stund klar. 

Vi vil arbejde på en - tur ud af huset – f.eks. til Skanderborg Sø, Jelling, Mariager eller andetsteds. 

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE… 

/Hans J., ref.