Referat af bestyrelsesmøde den 16.08.2016

Tilstede: Alle, på nær Hanne og Vivian (afbud fra begge).

Hans Jørgen orienterede om forskelligt info fra Folkesundhed Aarhus (FSAA). Der er ansat 3 nye medarbejdere: 1 sygeplejerske, 1 diætist og 1 fysioterapeut, hvis primære arbejdsområde er relateret til hjertesygdomme. Det øger presset på FSAA`s lokaler – men vi vil stadigvæk være synlige i forbindelse med cykel- og gågruppen, og viser om fornødent hensyn ved travlhed i modtageområdet.

Anni og Hans Jørgen introducerer i øvrigt Folkenetværket for de 3 nye medarbejdere onsdag den 31.08. kl. 11:00 på FSAA.

Inger fra receptionen på FSAA går snart på efterløn og erstattes af Trine. Tag godt imod hende. Vi er af FSAA opfordret til at give input til projekt ”Slip kræfterne Løs” – et kommunalt initiativ til nytænkning af hele lokalcenter/plejecenter området. Vi har takket ja.

Vi deltager i Seniormessen lørdag den 27.08. kl. 13:00 – 15:00 – der blev orienteret om førfestugearrangement på Fristedet i Skæring. Anni, Lone, Bent og HJ forventes at deltage. Der forelå invitation fra Klostergadecentret rettet til Anni og HJ.

Anni og HJ er inviteret til møde på FSAA med Britta og Christina omkring ny Seniorcafe – et projekt, der lyder lovende. Alle opfordres til at deltage i Folkestedets festugearrangementer. Der var anmodning fra borger (Ava) omkring hjælp til bolig. HJ gav opfordringen videre.

Så har der været afholdt møde med Christina fra Breddidrætsprojektet, der desværre udfases med årets udgang. Det sætter muligvis Folkenetsværkets økonomi under pres.

Der forelå orientering fra Defactum. HJ og Bent følger projektet nøje. Der er aftalt møde med Sundhedsgruppen på Christiansbjerg på lokalcenter Abildgaarden. Anni og HJ deltager.

Vi deltager i julearrangement den 16.11. på lokalcenter Bjerggaarden, og yder et tilskud på kr. 1500,- til dækning af musikken. Vi deltager også i ”Det rør sig” på FSAA.

Der er indgivet ansøgning om § 18 støtte -  i alt kr. 12.000,-.

Vi er pt. 66 betalende medlemmer.

Vi afholder snart generalforsamling og bestyrelsen kommer med forskellige input hertil til næste møde, bl.a. kontingentfastsættelse med mere. Økonomien viser en saldo på godt 3000,- kr. når fremskrivning af udgifter er foretaget. Vi overvejer hver især, hvem der kandiderer til bestyrelsen. Et punkt vil være invitation til Seminar på Fristedet omkring Folkenetværket…

/Hans Jørgen

Ref.