Referat af bestyrelsesmøde den 14.06.2016

Dagsorden.

·         Gensidig information Folkenetværket/FSAA

·         Siden sidst – orientering fra HJ

·         Aktiviteter

·         Økonomi

·         Evt. 

Tilstede: Lars, Erik, Steen, Lone, Bent, Vivian, Anni samt HJ. 

Under første punkt var der henvendelse fra Anja (chef) fra FSAA omkring medlemsskab af frivillignetværket. Vi besluttede at melde foreningen ind – kontingent kr. 300,- årligt. Omkring projekt ”Det rør` sig” den 17.09. deltager vi med 8 mand. Borgere, der kommer forbi, får mulighed for en cykel- eller gåtur. Vi diskuterede også, om FSAA burde sende suppleant til vore møder, hvis Hanne var forhindret. Samtidig berørte vi problematikken med at skaffe frivillige nok og hverve yderligere medlemmer. Et tema vi tager op til efteråret. 

Under næste punkt orienterede HJ bredt om indvielsen af fitness i det fri på Bjerggaarden, hvor ca. 70 – 80 personer deltog i det flotte arrangement. Vi afviklede også festaften – igen – på Bjerggaarden med ca. 85 deltagere. Stor, stor succes. Vi (Bent og HJ) deltager i det videre forløb i projekt Lyst på Livet med Defactum. Anni og Hj har deltaget i møde med Klostergadecentret omkring foreløbig 5 fredage året ud, hvor vi skal afhente og bespise 5 borgere udvalgt af forebyggelseskonsulenterne. Vi har ingen udgift hertil. Vi har også haft god pressedækning og håber derfor på flere medlemmer. ”Mænds Mødested” i Nord har modtaget 10 skridttællere efter ansøgning. 

Ang. aktiviteter blev der orienteret om aftengågruppen, der ophører med udgangen af juni p.g.a. manglende tilslutning udefra. Der reklameres for Krolf på Bjerggaarden, og der udarbejdes nyt onsdagsgågruppe opslag med destinationer for 2. halvår 2016. Ellers kører de vante aktiviteter videre undtagen i juli, hvor vi ferierer. Det gælder dog ikke Fitness i det Fri i Risskov og Mindeparken, hvor vi vil være tilstede. 

Kasserer Steen redegjorde for økonomien – vi er solvente med ca. 7000,- i kassen. Vi mangler dog at afholde udgifter til bortkørsel af jord på Bjerggaarden og generalforsamlingen. Vi holder derfor lav profil året ud hvad angår nye udgifter. Vi er pt. 60 betalende medlemmer. 

Vi kæmper med at lukke Facebook.  

Næste møde: Tirsdag den 16.08. kl. 10:30 på Folkestedet. 

Mødet sluttede med en let frokost på Folkestedet.

 

Hans Jørgen/ref.