Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18.04.2016

Tilstede: Lars, Anni, Bent, Lone, Hans Jørgen (ref.), Steen, Erik og Vivian.

Referatet er baseret på min hukommelse, da mine noter beklageligvis er forsvundet..:-((.. 

Gensidig orientering Folkenetværket/FSAA: Det konstateres, at samarbejdet fungerer fint. De ansatte har netop modtaget nyhedsbrev. Dette sætter de meget pris på. Vores materiale er synligt i reolen tv. for hovedindgangen og fyldes løbende op. Der har været henvendelse fra projekt MÆNDS MØDESTED i Nordbyen via Hanne omkring hjælp til dem i Frydenlundområdet. Vi har oprettet ”annonce” på hjemmesiden, og følger i øvrigt projektet nøje. Vi er pt. ude af stand til at hjælpe dem. 

Aktiviteter: De forskellige aktiviteter er kommet godt i gang – der er indkøbt cykel til udlån i cykelgruppen. Den henstår i aflåst cykelskur på Folkesundhed. Nøgle hertil beror hos Inger i receptionen på FSAA. Der arbejdes på transportmuligheder til ekskursionen til Kaløvig. Ang. Mini Fitness i det Fri på lokalcenter Bjerggaarden er der aftalt møde medio maj. Redskaberne forventes opstillet og taget i brug i uge 20. Der er arrangement på Bjerggaarden i samarbejde med Brugerrådet den 25.05. I den forbindelse forsøger vi at markedsføre foreningen med henblik på yderligere medlemstegning. Vi bliver 15 til fællesspisning på Folkestedet under devisen: Danmark spiser sammen. Der forsøges etableret en ”lukket madklub” på sigt… v i er blevet godkendt som brugere af Fristedet, Skæring Strand. 

Økonomi: Kassereren er velfornøjet, men maner dog til besindighed. 

Flyer/Hjemmeside:  Er opdateret… vi har søgt tilskud fra § 18 på kr. 3500,- og får besked medio maj. 

Evt.: Næste bestyrelsesmøder: Tirsdag den 17.05 og tirsdag den 14.06. Begge dage kl. 10:30 – 12:30 (bemærk de ændrede tider!!!) Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 25.10. kl. 19:00 – 21:30. Alle møder finder sted på Folkestedet.

 

Hans Jørgen/ref.