Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2016

Tilstede: Lars, Erik, Steen, Lone, Bent, Anni og Hans Jørgen (ref.) 

Dagsorden: 

·         Gensidig orientering Folkenetværket/Folkesundhed Aarhus

·         Aktiviteter

·         Passion for Livet

·         Økonomi

·         Nyt infomedie på Lokalcenter Bjerggaarden

·         Evt. 

Der blev orienteret om kopibrug på FSAA. Vi kopierer ca. 1000-1200 ex. årligt på FSAA. Chefen Anja er orienteret herom. På den måde støttes vi jo indirekte af FSAA. Der opbevares nøgle til cykel og skur hos Inger i receptionen. Vivian er underrettet herom. 

Vi deltog i arrangement på Folkestedet: ”Danmark spiser sammen”. Et godt arrangement, hvor vore medlemmer kunne deltage gratis. – GÅ-grupperne ”går” godt J. Ang. Tur til Kaløvig bliver vi 10 deltagere i 3 privatbiler. De 3 chauffører bevilges hver kr. 200,- til kørselsudgifter. Festaftenen på Bjerggaarden får deltagelse af ca. 90 borgere, hvoraf de 30 er beboere. Erik påpegede det rimelige i, at iværksætte lignende arrangementer på andre lokalcentre. ”Mini fitness i det fri” redskaberne (3 stk.) forventes etableret med udgangen af uge 21, hvorfor der inviteres til åbningsfest den 31.05.2016. 

Vi er også oprettet som brugere af Fristedet, Skæring Strand. Forslag til arrangementer udbedes. 

Ny aften - gå gruppe starter torsdage kl. 19.00 (med opstart den 19. maj) fra Marienlund/Ishuset og evalueres i slutningen af juni. 

Ang. § 18 er der ikke indgået nyt fra kommunen.  Kassebeholdningen er for nuværende ca. kr. 10.000,-  men vi har kortfristet gæld på ca. kr. 3.600,-

Der er færdiggjort regnskab til kommunen for anvendte § 18 midler tildelt i 2015. 

Vi drøftede endvidere konceptet Passion for Livet og mailen fra Dorte Grosen. Vi er stærkt i tvivl om vores rolle fremadrettet i konceptet – men Bent og HJ deltager i næste møde med Defactum (Region Midtjylland). Herefter forventer vi at kunne afgøre vores videre deltagelse i forløbet.. 

Nye mødedatoer: 

Tirsdag den 14.06. kl. 10.30

Tirsdag den 16.08. kl. 10.30

Tirsdag den 13.09. kl. 13.00

Tirsdag den 18.10. kl. 10.30

Tirsdag den 25.10. kl. 19.00 Generalforsamling

 

Hans Jørgen/

Ref.