Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket mandag den 14.03.2016 på Folkestedet

Tilstede: Vivian, Steen, Lone, Bent, Anni og Hans Jørgen (ref.). Afbud fra Hanne, Lars og Erik.

Indledningsvis berørtes projekt kvindegågruppe, Hasle Bakker. Der har været afholdt generalforsamling, men vi har intet hørt.

GÅ-gruppen på Lokalcenter Carl Blochs Gade, hold 3, starter formentlig den 31.03.

Der har været afholdt et arrangement på Lokalcenter Bjerggaarden med ca. 75 deltagere. En stor succes, der kostede Folkenetværket små 1.900,- kr.

Vi har haft møde (Lone, Bent og Hans J.) med DEFACTUM, regionen, omkring projekt Passion for livet (fra Sverige)/Lyst på livet (fra Norge).  Bent redegjorde for mødet - vi afventer nærmere om pilotprojektet. Der mangler dog tovholder fra Aarhus Kommune.

Fitness i det Fri redskaber – 3 stk. – til Lokalcenter Bjerggaarden forventes etableret senest uge 16. Der er et lille hængeparti omkring en (måske) merudgift til græsslåning på arealet. Vi afventer forhandling herom med entreprenøren/pedellen på Bjerggaarden.

Lone kontakter Anders med henblik på vedligeholdelse af hjemmesiden/lukning af facebookgruppe.

Vi har ca. 28 betalende medlemmer og en saldo i banken på ca. kr. 10.000,-

Vi pointerede vigtigheden af, at borgere, der deltager i Folkenetværkets tilbud, også er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen bevilgede kr. 1.000,- til et nyt arrangement på Lokalcenter Bjerggaarden.

Bestyrelsen bevilgede et arrangement i forbindelse med indvielse af Fitness i det Fri redskaber på Lokalcenter Bjerggaarden (beløb ukendt)… skal dække pølser, brød, tilbehør og drikkevarer i 2 timer.

Bestyrelsen bevilgede op til kr. 1.000,- til indkøb af brugt cykel til cykelgruppen (Anni).

Onsdagsgågruppen fremlægger Ud af Huset program med start den 13.04. Bestyrelsen bevilgede offentlig transport til gruppen til besøg på Kalø Slotsruin den 25.05.

Der afholdes mad-work-shop mandag den 04.04. kl. 16:00 – 20:00 på Folkestedet. Måske et lukket arrangement til inspiration af tovholder med henblik på fremtidige arrangementer.

Mødet slut kl. 11:00

Næste møde er berammet til mandag den 18.04.2016 kl. 09:00 – 11:00 på Folkestedet.

Hans Jørgen/ref.