Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket torsdag den 11.02.2016

Tilstede: Anni, Steen, Hanne, Bent, Lone, Lars og Hans Jørgen… afbud fra Vivian og Erik.

Der blev redegjort for seminaret omkring Passion for Livet. Den form som svenskerne og nordmændene praktiserer ligner egentlig meget vores tilbud i Folkenetværket. Vi deltager i et møde med regionen tirsdag den 08.03. Bent, Lone og Hans Jørgen deltager.

Hanne redegjorde for situation omkring ”kvinde gå-gruppe” i Gjellerup (under FSAA i Globus1), der har stiftende generalforsamling med henblik på, at få en forening op at stå. I den forbindelse er det fremme, om Folkenetværket kan spille en rolle. Vi tager kontakt til FSAA i Globus1.

Vores onsdagsgågruppe, der vokser støt, berørtes kort. Vi vil stadig kunne mødes på FSAA, hvilket vi hilser med tilfredshed.

Vores aktiviteter er startet op – dog nødlider cykelgruppen lidt pga. vejret. Et nyt GÅ-hold starter op den 10.03. på Lokalcenter Carl Blochs Gade. Når det slutter, må vi afgøre om tilbuddet kan fortsætte i Folkenetværks-regi. Arrangementet på Bjerggården er udsolgt med ca. 70 deltagere. Den nye Fitness i det Fri-gruppe i Risskov tegner meget lovende.

Der er optrykt 1000 ex. af vores flyer (redigeret). Udgiften hertil søges dækket af § 18- midlerne.

Vi takker for positiv omtale i seneste nummer af VITAL (- og håber på nye medlemmer).

Økonomien er pt. sund.

Vi savner medlemmer og må i fælleskab løfte opgaven. Vores arrangementer vil på sigt kræve medlemskab.

De næste møder:

Mandag den 14.03. kl. 09:00.

Mandag den 18.04. kl. 09:00.

- begge dage til kl. 11:00 og på Folkestedet.

 

Ref. HJ