Referat af seminar omkring frivillighed, afholdt på Fristedet i Skæring den 01.11.2016 kl. 10:00 - 15:00 med support fra to konsulenter i Sport og Fritid (Henriette Gaardbo og Louise G. Nielsen)

Formanden for Folkenetværket, Hans Jørgen Riis, bød de fremmødte velkommen og rettede en særlig velkomst til de 2 undervisere. Han begrundede ønsket om seminaret med den påtrængende mangel på frivillige, som vi står overfor for så vidt vi skal kunne imødekomme behovet for nye tiltag i foreningen.

Vi var 15, der deltog, og efter en kort introduktion og historik, fik vi til opgave at redegøre for vores arbejdsmetoder NU, og kan de ændres – samt hvad gøres fremadrettet. 

Der blev redegjort for bestyrelsens arbejde i det daglige, og det blev pointeret, at vi i det daglige skulle samarbejde på tværs i bestyrelsen, så de rette kompetencer kom til deres ret. I dag træffer formanden i mange tilfælde suverænt Foreningens afgørelser.  

Omkring rekruttering af frivillige blev det meget tydeligt fremhævet at afdække nye frivilliges forventninger meget klart – ligesom vi skulle være endog meget lydhøre, og ikke mindst klart anerkende de frivilliges indsats. Hvorfor skal man være frivillig i netop Folkenetværket, og hvad kendetegner i øvrigt vores nuværende frivillige – det er temaer vi løbende vil arbejde med, og lige nu har vi fastsat et åbent møde på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 mandag den 09.01.2017 fra kl. 10:00 – 12:00 i lokale 0.5. 

Frivilligpleje og frivilliges motivation er altså nøglebegreber, vi seriøst må arbejde med fremover.

Alt i alt en udbytterig og inspirerende dag på Fristedet med tanker og ideer, vi må forsøge at virkeliggøre.

En stor tak til både Henriette og Louise for god sparing. 

 

Formand

Hans Jørgen Riis