Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 18.10.2016

Tilstede: Hans Jørgen (ref.), Anni, Vivian, Lone, Bent, Steen og Erik – afbud fra Hanne og Lars. 

Hans Jørgen indledte mødet med at pointere, at fokus skulle være på Generalforsamlingen, Seminaret på Fristedet og Festaftenen på Bjerggaarden. Herefter gennemgik vi dagsorden for generalforsamlingen med bemærkninger om, hvem der tog de forskellige punkter.  

Det pointeredes overfor kassereren at kunne redegøre for de enkelte punkter i regnskabet. 

Vi diskuterede også vigtigheden af, at forslagene på generalforsamlingen blev vedtaget, da de i så fald fremadrettet vil give et bedre billede af Folkenetværkets virke og økonomi.  

Ang. seminaret/temadagen på Fristedet i Skæring den 01.11.2016 er der pt. 12 tilmeldte – det ville være ønskeligt med lidt flere, især fordi kommunen via Sport og Fritid gerne vil møde op og give os input omkring frivillighed i det hele taget. Der foreligger program på hjemmesiden.  

Ang. festaften på Bjerggaarden den 16.11.2016 går Kai solo – hvorfor der er en besparelse på honoraret på kr. 500,-. Lige nu er der ca. 50 tilmeldinger, så succesen er igen sikker. 

Til sidst berørtes henvendelse fra Hanne omkring vores tilbud om deltagelse i undervisningen på Folkesundhed. Forslaget fra Erik er endnu ikke behandlet grundet tidsnød.

Vi har indstillet Klostergadeprojektet omkring kørsel, - der forelå teaterinvitation fra Bora, Bora, - der var opfordring til at tegne medlemskab af Aros med rabat for frivillige, - der har været møde med frivilligkoordinatorerne fra Midt og Nord.

FSAA udflyttes efter planen til marts 2017. HJ indkøber lidt mundgodt til personalet på FSAA i forbindelse med julehilsen, – og det er lykkedes at lande en aftale med Christina om fortsat Fitness i det Fri i 2017 J.

Sidste bestyrelsesmøde i år afholdes den 06.12.2016 kl. 10:00 på Folkestedet med efterfølgende frokost på Dalle Valle. 

Fremadrettet modtager udtrædende bestyrelsesmedlemmer 2 flasker god vin. 

Hans J.

/ref.