Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 11.01.2016 kl. 09:00 - 11:00 på Folkestedet

Tilstede var: Lars, Steen, Anni, Lone, Bent og Hans Jørgen. Afbud fra Erik og Hanne.

Dagsordenen var mærkbart ændret grundet Jens’ dødsfald.

Under mødet kom vi ind på vores tilstedeværelse på Folkesundhed Aarhus i forbindelse med gå- og cykelgruppen. Der er forhåbentlig kommet lidt mere ”ro” på, nu hvor mødetiderne er ændret.  Aktiviteterne er så småt i gang igen, og der planlægges et arrangement på Lokalcenter Bjerggaarden - ligesom der afholdes et lukket madarrangement på Folkestedet som et forsøg. Det er vores håb, at en ny tovholder fremadrettet kan stå for madlavningsworkshops på Folkestedet.

Der er indgået kontrakt med Breddeidræt om bemanding/instruktion på Fitness i det Fri på stationerne i Mindeparken (onsdage kl. 10 -11) og i Risskov (mandage kl. 16 -17).

Projektet MÆNDS MØDESTED i Nordbyen, som Jens var dybt involveret i, videreføres efter aftale med Jakob (kommunens tovholder) af de lokale beboere, og vi vil på et senere tidspunkt blive kontaktet. Vi skal måske bruges som forening, hvis en sådan skal etableres deroppe.

Steen og Anni deltager i et førstehjælpskursus på Folkesundhed Aarhus, og Anni, Bent, Lone og Hans Jørgen deltager i et seminar fra Region Midtjylland omkring projekt Passion for Livet.

Der er ansøgt om puljemidler til transportudgifter af tidligere borgere, der har deltaget i gå-gruppeforløb på lokalcenter Carl Blochs Gade, så disse kan genoptage gågruppeforløb i vores regi…

Der er også søgt puljemidler til opstilling af 3 Fitness i det Fri redskaber ved træningslokalet på Lokalcenter Bjerggaarden.

Økonomien er sund – medlemstegningen er i gang – men vi bør promovere yderligere…

Den nye flyer er pt. sat lidt i bero, men vil blive færdiggjort af Anders.

Anni, Hans Jørgen, Steen og Lars deltager i Jens’ bisættelse med bårebuket fra Foreningen.

Næste møde: BEMÆRK ændret mødetid: TORSDAG DEN 11.02. KL. 14:00-16:00 PÅ FOLKESTEDET.

Ref. HJ