Referat af åbent bestyrelsemøde i Folkenetværket afholdt den 8.9.2015 på Folkestedet.

Tilstede var Jens og Steen samt Bent og Lone og medlem Hans Jørgen. Der var afbud fra Anni, Anita samt fra Hanne fra FSAA. 

Orientering: Anni, Bent, Lone og Steen har deltaget i kommunens seminar omkring foreninger etc. 

Status på aktiviteter: Det går godt med onsdags gå holdet, således deltog 16 personer for nylig i en succesfuld udflugt til Mejlby, med tur rundt i skoven og kaffe med kage ved søen. Tirsdagens cykelhold kører også derudaf og motionsholdet på Bjerggården kører bare på skinner. 

Økonomi: Der tænkes så småt på regnskab for 2014, som skal foreligge til generalforsamlingen i oktober. Der er aftalt møde omkring økonomi den 25.9. kl. 09:30. 

Ny flyer/økonomi heri: Jens kontakter Anders om møde for rettelser og flyeren forsøges trykt af så mange som muligt, og så billigt det kan lade sig gøre via kommunen. 

Generalforsamling: Der er booket lokale på Folkestedet til afholdelse den 26.10. kl. 19:00 og indkaldelse forventes udsendt snarest. 

Eventuelt: Jens orienterede om et boligforeningsprojekt omkring aktiviteter i Vorrevangen, se hjemmesiden: www.vandtaarnsomraadet.dk for yderligere information. Folkenetværket kan eventuelt have interesse heri ud i fremtiden når/hvis boligforeningen trækker sig ud af projektet. 

Foreningen melder 2 deltagere til dialogmøde den 24.9. indkaldt af Folkestedet. 

Der er ikke fastlagt nyt bestyrelsesmøde. 

Referent

Steen, kasserer