Referat af bestyrelsesmøde den 5. august kl. 10:00 på Folkestedet

Tilstede var Hans Jørgen, Anni, Steen og fra FSAA Hanne samt Bent og Lone. Der var afbud fra Jens og Anita.

Hans Jørgen berettede om sine problemer med fagforeningen på grund af skærpede krav fra A-kassen omkring udførelse af frivilligt arbejde og derfor ønske om at træde ud af bestyrelsen, hvilket blev taget til efterretning. Anni vil stå som kontaktperson fremover. 

Med en Guldsnaps som gave takkede Anni Hans Jørgen for hans enorme arbejde som formand i Folkenetværket. 

Angående §-18 midler var der tilgået et ok fra kommunen af den indsendte redegørelse for beløbets anvendelse. 

Om afslutningen af gå hold fra Carl Blochs Gade Centeret kan der kun siges: Godt gået (selvros er her okay) - også fra anden side er der hørt ros. 

Lokalebooking på Folkestedet står Steen for fremover. Lokale til netværkscafe samt køkken afbestilles, men kan bestilles efter behov. 

Anni står fremover for afslutning af hold på FSAA. 

Næste åbne bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 8. september kl. 09:00 på Folkestedet. 

Generalforsamling forventes afholdt torsdag den 22. oktober kl. 19:00 på Folkestedet. 

Referent

Steen