Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket torsdag den 18. juni 2015 på Folkestedet

Tilstede var: Hans Jørgen, Jens, Anni, Anita og Steen – Afbud fra Hanne fra FSAA (Folkesundhed Aarhus). 

Info fra formanden: 

Diabetesafdelingen på Kommunehospitalet og Hjerteafdelingen på Skejby har henvendt sig til foreningen om at få Folkenetværkets foldere/flyer stillet til rådighed for udlevering til interesserede patienter - dette arbejdes der på. 

Erklæring om§ 18-tildeling for 2014 er indsendt til kommunen. 

Gå hold fra Carl Bloch Gade Centeret er en stor succes ifølge beretning fra Anni. 

Status på bestyrelsen: Steen er nu kasserer og Jens fortsætter i bestyrelsen. Formaliteter med banken er gået i orden. 

Status på aktiviteter: Vi deltog med stor succes i arrangementet Det Rør` Sig. Netværkscafeen nytænkes til eventuelt aftenarrangementer efter ferien. 

Genåbning af køkken-workshop efter sommerferien påtænkes. Formanden har en person i kikkerten som vil være tovholder en gang om måneden. 

Det påtænkes fortsættelse af gå hold ala Carl Bloch Gade Centeret. 

Nytryk/redigering af flyer skal ske straks efter ferien - et antal af 1000 stykker vil blive forsøgt trykt billigst muligt via FSAA. Anders kontaktes for redigering af folderen. Hjemmesiden kigges der også på. 

Økonomien kan betegnes som god med ca. 16.000 kr. i Folkesparekassen. 

Medlemsantallet er ca. 66. 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 8. september kl. 09.00 på Folkestedet. 

Afslutning med smørrebrød. 

Referent

Steen