Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket tirsdag den 26. maj på Folkestedet

 

Tilstede: Hans Jørgen, Jens, Anni og Steen. Fraværende: Anita samt repræsentant fra Folkesundhed, Hanne. 

Ad1. Gensidig orientering Folkesundhed/Folkenetværket udgik. 

Ad2. Orientering fra formanden:

Bestyrelsen har konstitueret sig med Steen som ny kasserer på grund af Jens` sygdom. Han fortsætter som bestyrelsesmedlem. 

Gå-hold fra Carl Blochs Gade Center: Der er indkøbt profiljakker og givet kaffe efter gåture, og der var stemning for at fortsætte med dette fremover. 

Hans Jørgen og Steen deltog i tankevækkende seminar om ensomhedsbekæmpelse blandt ældre. 

Det rør Sig den 17. juni: Vi deltager i lighed med tidligere. Der forsøges anskaffet et telt som ly for eventuel regn. 

Naturudflugt til Mejlby v/Hjortshøj forsøges gennemført den 24. juni kl. 12:30 – 16:00, hvis godt vejr. 

Der er udsendt nyhedsbrev til 66 medlemmer. Medlemsmødet den 21. maj blev aflyst på grund af ringe tilslutning, kun 2 var tilmeldt. 

Flere aktiviteter lægges på hjemmesiden. 

Ad3. Økonomi: 

Paragraf 18 middel fra Kommunen er udbetalt samt beløb fra anden pulje for vores deltagelse som tovholder i gåture fra Carl Bloch Gades Centret, og tilsammen med sidste års rest af tildeling af paragraf 18 puljen udgør foreningens samlede midler her i slutningen af maj måned ca. kr. 19.000. 

Hans Jørgen kigger på anvendelsesskema for 2014-tildelingen til kommunen. 

Ad4. Status på aktiviteter: 

Cykelgruppen har pt. plads til flere interesserede, mens det går fint med onsdagsgågruppen med afgang hver anden uge fra Ceres Alle og hver anden uge med aktivitetsstart ude i omegnen - bl.a. med Sculpture by the Sea-tur den 10. juni kl. 12:30. 

5. Eventuelt: 

Jens med indlæg om ide med sanglege og rytmik i Vandtårn-området i Århus Nord. 

Der blev diskuteret nytænkning af torsdags cafe møder. Det overvejes at flytte til om aftenen evt. i forbindelse med madlavning om tirsdagen, da vi igen råder over køkkenlokalet på Folkestedet fra efter sommerferien. 

Steen deltager i selvtrænerkursus den 18. og 19. juni. 

Efter mødet var Hans Jørgen og Steen i banken og fik ordnet det fornødne i forbindelse med posten som ny kasserer. 

Næste bestyrelsesmøde inden sommerferien finder sted torsdag den 18. juni kl. 17.00 på Folkestedet. 

Referent

Steen