Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket den 20. april 2015

 

Tilstede: Hans Jørgen, Anni og Steen. Fraværende: Jens pga. sygdom, Anita pga. arbejdsprøvning og afbud fra Hanne fra FSAA. 

Ad1. Gensidig info Folkenetværket/Folkesundhed (FSAA) udgår grundet Hannes afbud.

Ad2. Info fra formanden: Interviews med studerende fra Aarhus Univesitet forløb godt på trods af, at det blev afholdt med kort varsel. 

Bevægelsesdagen "Det Rør Sig" den 17. juni fra kl. 11:00 til 17:00 - vi deltager ligesom sidste år. 

Etablering af Gå-Hold med Carl Bloch Gade Centeret tegner godt med 8-9 deltagere i aldersgruppen 48 til 95 år. 

Folkenetværkets hjemmeside er opdateret.

Fundraising - endnu ikke noget nyt fra kommunen. 

Temadag om ensomhedsforebyggelse blandt ældre - Hans Jørgen og Steen tilmeldes dette møde den 18. maj. 

Fitness i det fri i Risskov bemandes af FSAA under Jens` sygdom. 

Ad3. Status om aktiviteter: Carl Bloch Gade om torsdagen er oppe at køre. Onsdagsgågruppen kører med varieret deltagerantal. Cykelgruppen halter. 

Ad4. Pga. svigtende tilslutning afmeldes køkkenlokalerne på Folkestedet om tirsdagen. Det påtænkes at åbne muligheden for madlavning igen samme sted fra august 2015. 

Ad5. Det påtænkes at afholde et medlemsmøde for interesseafdækning. 

Ad6. Økonomi – punktet udgår pga. kassererens sygdom. 

Ad7. Indkøb af softshelljakker - signalværdi for Gå Hold og Fitness i det fri - er igangsat. 

Ad8. Evt.: Der afventes en dato for byvandring/domkirketur fra Svend. 

Anni står for afslutning af hold fra FSAA som aflastning for Hans Jørgen. 

De næste to bestyrelsesmøder afholdes på Folkestedet tirsdag den 26. maj kl. 09:00 og torsdag den 18. juni kl. 17:00 med håb om at alle kan deltage.

                                          

Referent
Steen