Referat af bestyrelsesmøde i Folkenetværket den 2. marts 2015

Tilstede var: Hans Jørgen, Jens, Anni og Steen fra bestyrelsen og Hanne fra FSAA samt Anders (IT- mand). Det nye bestyrelsesmedlem Anita var forhindret. (Susanne er udtrådt af bestyrelsen). 

Gensidig orientering til/fra FSAA: Nyhedsbrev til ansatte i FSAA blev positivt modtaget. Kursusinvitation fra frivillighed.dk/foreninghedsfundamentet i Fredericia og senere mulighed i København. 

Byvandring med Sven ud i fremtiden. 

Indsamling for Diabetes foreningen blev bragt på bane. 

Gåhold med beboere over 65 år i egen bolig fra Carl Blochs Gade Center forsøges etableret. Hans Jørgen, Jens og Anni deltog i mødet med Christina fra FSAA og frivilligkoordinator og forebyggelseskonsulent om dette emne. Vi skal være med og stå for det praktiske over 13 uger, og der vil være tale om betaling til foreningen. Anni og Steen har meldt sig som deltagere herfra. Der skal være yderligere mødeaktivitet omkring dette emne. 

Orientering om et socialt arrangement på V58 om sundhed og livsglæde den 23.6. kl. 19:30 - 21:15 til en pris af kr. 81,00. 

Anders og Lone har holdt møder omkring hjemmesiden. Lone fortsætter som webmaster med backup af Anders. Der arbejdes videre med video og billedmateriale til hjemmesiden og med medlemsregistrering fra Facebook. 

Lokaletildelingen (køkkenet) på Folkestedet blev diskuteret kort. Status på aktiviteter fortsætter som hidtil. 

Økonomien i foreningen er god - ansøgning om flere midler er afsendt. 

Medlemstallet er nu på 37. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 13. april 2015 kl. 09:00 på Folkestedet. 

Referent

Steen