Referat fra bestyrelsesmøde i Folkenetværket

Til stede ved mødet: Hans Jørgen, Anni, Jens, Sten og Stina

Referent: Stina

1. Orientering fra formanden
A. Stina udtræder af bestyrelsen ved Generalforsamlingen den 21/10 2014.
B. Aftale med Breddeidræt Aarhus om "Fitness i det fri":
Vi bliver samarbejdspartnere og overtager deres onsdage i Mindeparken fra kl. 9.00-10.00. Det vil snarest muligt komme på vores frivillig-liste.

Breddeidræt hjælper med den endelige færdiggørelse samt de økonomiske udgifter til vores folder - til gengæld kommer deres logo på. Vi får t-shirts med teksten "Folkenetværket", som vi kan have på, når vi er i Mindeparken om onsdagen.

C. Lokalebooking
Vi har fået lokaler i Sødalsskolens køkken 8 tirsdage i perioden fra tirsdag den 23. september til marts 2015 i tidsrummet kl. 16.00-19.00.

D. Vores rolle som selvtræner-instruktører på lokalcentrene
Jens og Hans Jørgen har undersøgt mulighederne i Lokalcenter Skelager og Lokalcenter Bjerggården. På Bjerggården er der mulighed for at deltage i form af en brugergruppe, som står for selvtræning. På Skelager er deltagelsen hovedsageligt for foreninger.

Vi ønsker at få selvtræningen op at køre fra januar 2015. Vi håber på et møde med Gunnar, der forhåbentligt kan hjælpe os med at definere vores rolle i den forbindelse; om vi deltager som brugergruppe eller forening, samt hvad vores ansvar bliver i relation til selvtræningen.

E. Mail fra pigerne i Aalborg
Specialet er tilgængeligt på Aalborg Universitets bibliotek. Hans Jørgen videresender mail til bestyrelsesmedlemmerne med link hertil.

2. Stina informerer om byvandring
Datoen for en historisk byvandring med Sven sættes til torsdag den 2. oktober kl. 10.00 - 12.00. Vi mødes foran Domkirken. Nærmere info følger.

3. Øvrige aktiviteter
Ansvarlige for frivillige hold skal melde afbud, så folk ikke møder forgæves op til aktiviteterne. Vi sørger for at få nogle simple retningslinjer meldt ud til de ansvarlige. 

4. Interview med Vital
Beklageligvis intet nyt.

5. Økonomi: Orientering fra kassereren, Jens, godkendes af bestyrelsen.
Jens informerer om Vandtårn-området: Her eksisterer en gruppe i en af boligforeningerne med initiativer, der ligner vores. Den 25. september mødes vi og udveksler ideer. Vi har i Folkenetværket den fordel, at vi kan virke på tværs af boligforeningerne, hvor de i boligforeningerne evt. kan komme ind som "underafdelinger" under os.

6. Eventuelt
Mail fra en ung pige, der studerer Ernæring og Sundhed, som er interesseret i frivilligt arbejde hos os. Hun kan evt. være behjælpelig med fremtidige madlavningshold.

Festugearrangementet: Stor succes med stor opbakning!

DATO FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING: Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.00. Foreningen sørger for kaffe og brød. Der kommer dagsorden ud på hjemmeside samt Facebook forud for generalforsamlingen.