Referat af bestyrelsesmøde den 06.08.2019

 

Dagsorden: 

1. Orientering fra HJ (FSAA udgår - afbud fra Hanne)

2. Økonomi, herunder Bjerggården, Skrabelodder og andet

3. Seminar, Fristedet                     

 

1.) Invitation fra DGI.

Invitation til kom-godt-i gang-møde.

Henvendelse fra borger (Susan) om etablering af løbegruppe.

Kirsten fra naturtræningen er tilmeldt kursus (betalt).

Afslag fra Anja om FSAA-tøj til naturtrænerne.

Afslutning rygestop-hold til november 27.11. i Skødstrup. 

 

2.)          13.274 kr., udestående 4450 kr., 103 medlemmer.

Der forventes et overskud på 2.000 kr. på arrangement Bjerggården.

 

3.)            Der er pt. 37 tilmeldte.

Bent og HJ foreslås som tovholdere på dagen.

Henriette Andersen, Aarhus kommune kommer og holder oplæg ca. 1 time fra kl. 13:00 - der indkøbes en "kost" og 2 fl. vin til hende.

Navneskilte - Mappe eller løsark på bordet til deltagerne. 

Der forefindes IKKE grill på Fristedet.

Brunch: Hvad består den af?

Kage?

Eftermiddags/aftensmad?

Økonomi omkring arrangementet/HJ.

Hvem møder hvornår tirsdag den 20.?

Ændringer i programmet.

Der vil være strøggaver til fri afbenyttelse: T-shirts, muleposer, cykelveste, og andet...

Opgavefordeling - hvem køber hvad?

Rundsending af reminder til deltagerne: Husk det gode humør og evt. badetøj.

Ref. Connie Boeriis

Referat af bestyrelsesmøde den 04.06.2019

Afbud fra: Hanne, Connie, Anni.
Ordstyrer er
Referent: Rasmus Kammersgaard

1.       Kort orientering fra formanden.
Der er kommet 3.000 kr. ind i paragraf 18 midler.

Lone og Bent har været på 60+ selvtræner instruktørkursus.

Hans Jørgen har været til rådsmøde på Plejecenter Bjerggården. Der er planer om at lave det til en integreret institution, dvs. at både Børn og Unge og Sundhed og Omsorg deles om centeret. Der bliver bl.a. bygget et nyt forsamlingshuskøkken. Mere information om det senere. 

Den 11/9 holder Kaj afskedskoncert, i den forbindelse har vi fået 3.000 kr. til at afvikle en festaften på Bjerggården.
Vi har fået en kraftig opfordring fra Folkesundhed om at de mangler P-pladser, så vi skal holde et andet sted.

Vi har ansøgt DGI om 8.500 kr. til udstyr til Naturtræningsholdet til nyt udstyr, træningstrøjer og uddannelse af en ny naturtræner. Der forventes svar inden for 14 dage.

Vi har modtaget en klage fra Ankersgade m.h.t rengøring. Sagen er blevet løst, og vi forventer ikke flere klager foreløbig.
Der arbejdes stadig på at få ekstra plads, evt. et skab mere i Ankersgade.

Folkenetværket deltog i ”Vejen mod det sunde, sjove seniorliv”. Det er bestyrelsens mening, at vi på sigt også deltager i denne slags events.

Folkenetværket var til Osteoporoseforeningens event den 28. maj på DOKK1. Vi er meget glade for at være blevet inviteret.

SEMINAR PÅ FRISTEDET I SKÆRING den 20. august.

Vi har ikke fået de penge, som vi har søgt fra kommunen, da de vurderede at der var tale om kompetenceudvikling. Derfor bliver der tale om en beskeden egenbetaling fra deltagerne. Tovholdere holder en kort intro om deres aktivitet. Hans Jørgen fremlagde forslags til dagens program. Det blev besluttet, at der kommer en ekstern underviser fra kommunen. Under arrangementet vil der foruden ekstern underviser være motion, hygge og en halv times naturtræning. Der blev diskuteret om at rykke spisetiderne. Så vi får en ordentlig start og en ordentlig afslutning. Der regnes med et 2.600 kr. udgiftsoverslag.
Hans Jørgen laver et ordinært forslag.

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet. 

2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket.
Punktet udgår.

3.       Aktiviteter, herunder Tall Ships Race, Ud af huset ture – Lone og Bent medbringer forslag og Aarhus Festuge.
Tall Ships Race, Gå gruppen og alle andre interesserede mødes torsdag den 1. august kl. 17-? ved Skulpturen af havnearbejder Aarhus, Mindet 1, 8000 Aarhus C. Der tages lidt rosevin med, og så tager vi en hyggelig tur rundt om til Tall Ships Race, og vi får noget at spise om aftenen, for egen regning. Hans Jørgen laver et opslag herom.
Ud af huset ture, Lone og Bent tjekker om turen den 26/6 kl. 12. Se info på hjemmesiden.

Se eksempelvis, Tur til Havehuset, Sylbækvej 38B, 8230 Åbyhøj, bus 6A kører derud.

4.       Økonomi.
Vi har fået nyt dankort, saldo 4.369 kr. plus vi får 3.000 kr. til kontorhold.

5.       Bestyrelsens opgaver.

6.       Udgår.

7.       Forslag til næste bestyrelsesmøde.
Næste møde bliver den 6. august kl.10, lokalet oplyses senere.

8.       Evt.
Gå dig Glad eller glad-holdet.  De mødes på John Stampes Plads kl. 18 og alle er velkommen, det er gratis.
http://www.folkenetvaerket.dk/nyheder/2019/6/4/folkenetvrket-vil-gerne-reklamere-for

 

Referat af betyrelsesmøde den 07.05.2019

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Økonomi
5.       Fristedet. Indbydelse senest 4/6. Tilmelding 2/8
6.       Bestyrelsens opgaver
7.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
8.       Evt.

Fraværende:   Jørn
Dirigent:            Bent 

Da Hanne fra Folkesundhed skal til et møde foreslås punkt 2 behandlet før punkt 1 – vedtaget. 

                         

Ad. punkt 2:    Folkesundhed: Der er 2 ledige stillinger som diætister, derfor forventer vi snarest nye  ansigter. Folkesundhed har en dag på Fristedet før Kr. Himmelfartsdag.

Ang. udflytning til Marselisborg er der flere ting der falder på plads. Udflytningen planlagt til 1/2-2020.

Hvis Hanne ikke lige får hilst på gåholdet om onsdagen, er det fordi hun har travlt på vej til møde.

Folkenetværket: Vi har været på et fantastisk førstehjælpskursus. Man har mulighed for genopfriskning 1 gang årligt.

Motionsredskaberne på Marselisborg fjernes, og der etableres en legeplads for voksne.

Ad. punkt 1:    Der har været en "sag" omkring brug af lokaler Ankersgade. Snavsede lokaler, naturtrænerne træner på stier så mudder er ikke fra dem. Lokalerne har været privat udlejet, så måske er det derfra. Ingen yderligere aktion.

Event på DOKK1 om Osteoporose den 28.05. kl. 14.00 - 17.00: Her deltager Ingeborg/Kirsten/Steen samt delvis Anni og H.J. iført ”signaltøj”.

Netværk på Tværs samme dag kl. 17.00 - 20.00 hos DGI om GÅ-fællesskaber. Her deltager Anni og H.J.

Inspirationsdag for Seniorer i Tilst (TST) den 06.06. kl. 09.00 - 12.30.

Vi skal have ansøgning afsted til DGI omkring materielanskaffelser:

Træningselastikker holder max. 3 uger. Nye koster 300-500 kr. for 25 meter.

Kurlingholdet ønsker Petanque, da de gerne vil udendørs ved godt vejr. Naturtrænerne har nogle som kan benyttes.

Der er forespurgt om ekstra skabsplads i Ankersgade/ H.J. arbejder på det.

Lokaler i Ankersgade forlænget til 1/12- 2019.

H.J. deltager UNDTAGELSESVIS i rådsmøde på Bjerggården den 09.05.

Lone og Bent deltager på kursus 60+ selvtræner instruktør. 

Ad. punkt 3:   Motion i Mindeparken            10-15 deltagere
                           GoRun/Walk                              20-22 deltagere
                           Gåholdet onsdag                     10-15 deltagere
                           Naturtræning                             10-15 deltagere
                           Cykling                                         05-10 deltagere
                           Kurling                                          06-12 deltagere

                           Kurling sidste gang 16/5 og første gang efter sommerpausen den 1/8.

                           HUSK: At alle deltagere skal være medlem af Folkenetværket. 

Ad. punkt 4:   Beholdning 4.953 kr.
                           Medlemmer 94.
                           Vi har ikke hørt fra paragraf 18 midler endnu.
                          Tom’s har oprettet en Guldfond. Rasmus formulerer en ansøgning. 

Ad. punkt 5:    Penge søgt, men ikke fået svar endnu. Evt. egenbetaling hvis vi ikke får de ansøgte midler. Tovholdere holder en kort intro om deres aktivitet.

Der er DHL stafet i perioden 20. - 22/8.

Program fastsættes på særskilt møde.

Lone opdaterer hjemmesiden med Osteoporoseforeningens event den 28/5 på DOKK1. 

Ad. punkt 6:    Ingen ændringer 

Ad. punkt 7:    Festuge
                          Tall Ship race
                           Ud af huset efterårsture, Lone og Bent medbringer forslag. 

Ad. punkt 8:    Naturtrænerne mangler instruktører. Jytte fra Mindeparken vil gerne hjælpe. Anni vil også gerne hjælpe, dog ikke om lørdagen. 

Næste møde tirsdag den 4/6 kl. 10.00 på Folkestedet, lokale 05.

Ref. Connie Boeriis

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 09.04.2019

Dagsorden:

1.       Konstituering af bestyrelsen
2.       Formanden kort
3.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
4.       Aktiviteter
5.       Økonomi
6.       Bestyrelsens opgaver
7.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
8.       Evt.

Fraværende: Hanne

Ad. punkt 1:    Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

                             Formand:                                    Hans Jørgen Riis
                             Primære opgaver:                     Regnskab, budget, netværkspleje og tovholder søndage.

                             Kasserer:                                     Steen Jørgensen
                             Primære opgaver:                     Regnskab, budget og medlemskartotek.

                             Sekretær:                                    Connie Boeriis
                             Primære opgaver:                     Indkaldelse til møder og referater

                             Best.medlem:                             Anni Nielsen
                             Primære opgaver:                     Tovholder på flere aktiviteter

                             Best.medlem:                             Rasmus Kammersgård
                             Primære opgaver:                     Tovholder Naturtræning

                             Webmaster:                                Lone D. Hansen
                             Primære opgaver:                     Vedligehold af hjemmeside og medlemskartotek

                            

Ad. punkt 2:    Punkt 3 udgår, da Hanne er fraværende.

                             Formanden og kassereren har deltaget i DAI,s generalforsamling, her fandt vi ud af, at Kurling og Crossboule kan tilslutte sig Krolf-teamet i Ankersgade når de vil udendørs.

                             Der har været afholdt møde med brobyggeren Marie og hendes nye kollega Thor.

                             Nye flyers udleveret til: Hanne, FSAA og Dorthe Grosen, samt 28 lokalcentre.

                             Modtaget invitation til event med Osteoporose foreningen 28/5, nærmere tilgår.

                             Kritik af leveret mad til generalforsamlingen taget til efterretning. Lone og Bent undersøger om Kvickly Tranbjerg kan levere.

                             Tilskud fra Centerrådet på 750 kr. til festaften på Bjerggaarden bevilget.

                             Vi har deltaget i årsmøde i DGI-Østjylland. Det blev ikke Folkenetværket, der fik prisen som Årets ildsjæl, ej heller som årets Forening, men tak til alle for indstillingerne.

                             Kommunen er stadig i restance med 4.500 kr., det betyder at bestyrelsens honorar ikke kan udbetales for nuværende.

                             8 hjælpere har givet tilsagn til festaften på Bjerggården.

                             Der mangler at blive solgt 35 skrabelodder til Diabetesforeningen.

                             Der er tanker om et U-turn til efteråret, der arbejdes stadig på konceptet. 

Ad. punkt 3:    Udgår     

                            

Ad. punkt 4:    Aktiviteter på Marselisborg slettes på hjemmesiden.

Kurling har 6-10 deltagere pr. gang. Sidste gang 6/6. Kirsten finder ud af, om aftalen om lokaler automatisk fornyes.

Tanker om start af el-cykelhold om tirsdagen. Tovholdere Connie og Ingeborg.

Onsdag 15/5 aflyses gågruppen. I stedet for deltager vi i ”Vejen mod det sunde, sjove seniorliv”.

Naturtrænerne ønsker ekstra uddannelse. Der mangler også opbevaring. Formanden undersøger om muligheden for et ekstra skab.

 

Ad. punkt 5:    Festaften forventes at give et overskud på 1.500 kr. Alle betaler for deltagelse, også de frivillige.

                             Der skal dato på indbetalinger og medlemskartotek.
                             Saldo: 5.923 kr.
                             Forventet tilskud paragraf 18 midler: 7.000 kr.
                             Nyt bankkort på vej til Folkenetværket. 

Ad. punkt 6:    Se konstituering.

Ad. punkt 7:    Fristedet.

Ad. punkt 8:    Næste møde 7/5 kl. 10.00 på Folkestedet.

Ref.: Connie Boeriis

 

Referat fra generalforsamlingen den 8/3 2019

    39 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

    Folkenetværkets formand, Hans Jørgen Riis, orienterede om de praktiske forhold omkring dagens generalforsamling, om blomsterne på bordene, om den efterfølgende buffet og om de udleverede papirer og bød os velkommen. Vi sang derefter en forårssang.

1. Valg af dirigent
    
Bent Henriksen blev valgt.
     Dirigenten konstaterede, at medlemmerne var indkaldt til generalforsamlingen med korrekt varsel, den 6. februar 2019, og han gennemgik den udleverede dagsorden. 

2. Valg af referent

       Erik Madsen blev valgt. 

3. Bestyrelsens beretning

       Folkenetværkets formand, Hans Jørgen Riis, gennemgik de vigtigste begivenheder i Folkenetværket gennem 2018: 

       Folkenetværket modtog økonomiske tilskud fra Aarhus Kommune og andre til mange aktiviteter i 2018 som følge af, at Aarhus var frivillighovedstad det år.

       Vi fik uddannet 6 instruktører.
Vi fik etableret en curlinggruppe.
       Folkenetværket har nu en aktivitet hver dag i hele ugen.
      Formanden nævnte:
      Mandag er der en cykelgruppe.
      I 2018 har gruppen deltaget i en videooptagelse ved DGI.
      Tirsdag er der fitness på Bjerggården og play-fit på Marselisborg Centret.
      Onsdag er der gå-gruppen, som netop har offentliggjort et nyt program for foråret 2019, der blev udleveret til de fremmødte medlemmer.
       I den forbindelse blev Folkenetværkets samarbejde med Folkesundhed Århus nævnt.
       Der er desuden motion i det fri i Mindeparken.
       Torsdag er der en kurlinggruppe i ulige uger, der mødes på Sundhedscentret i Ankersgade.

Fredag er der en gå-gruppe (i rask tempo), som mødes ved Marienlund, MEN SOM PT. STÅR PÅ STANDBY!
       Lørdag er der naturtræning/udetræning med udgangspunkt i Sundhedscentret, Ankersgade.
       Søndag er der GoRun/Walk-gruppens gåture fra Folkestedet. Formanden takkede Danny for forplejningen før og efter disse ture.

       Der er en stigende søgning til aktiviteterne.

       Af andre aktiviteter i 2018 nævnte formanden:
       - julefrokosten
       - seminariet i Skæring der skal bidrage til at fastholde og rekruttere frivillige til Folkenetværkets aktiviteter
       - kommunale projekter, hvor Folkenetværket er involveret i nogle af disse
       - festaftenerne med Kaj på Bjerggården.
      
       Det er Aarhus Kommunes politik, at lokalcentrene skal udvikle sig til medborgerhuse med andre brugere ud over de ældre.

       Der har været mange møder i årets løb - også med grupper uden for Folkenetværket og Aarhus Kommune. Formanden nævnte specifikt et møde med nogle bornholmere og et møde i Vejle, hvor han har orienteret deltagerne fra en række kommuner om Folkenetværket.

1.    Bestyrelsens orientering om fremtidige visioner

       Folkenetværket vil oprette en madklub på Bjerggården, som man skal visiteres til af forebyggelseskonsulenterne. Der vil være plads til 8 borgere. Det sker når køkkenet på Bjerggården er bygget om.

       Bestyrelsen vil sætte gang i et generationsskifte i bestyrelsen, så Folkenetværkets bestyrelse i højere grad afspejler at vi er en forening for alle.
       Hans Jørgen Riis træder således ud af bestyrelsen i 2020, hvor han er på valg.
       Han vil fortsat stille sig til rådighed for bestyrelsen som konsulent, især i f.t. kommunens medarbejdere og ved ansøgning om penge til foreningen.

       Bestyrelsen vil arbejde på at rodfæste de nuværende aktiviteter.
       Bestyrelsen vil fortsætte samarbejdet med Bjerggården.
       Bestyrelsen tror på, at naturtræning er noget der vil brede sig.
      Bestyrelsen har aftalt med endnu et medlem at hun deltager i et naturtræningskursus.
      Generelt så stiller Folkenetværket med frivillige, og Aarhus Kommune betaler så for deres uddannelse.

       Hvis medlemmerne har ideer til nye aktiviteter, opfordres de til at møde op til de åbne bestyrelsesmøder og fremlægge deres ideer.

Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget

       Folkenetværkets kasserer, Steen Jørgensen, gennemgik regnskabet.         

       Der er en indtægtsdifference på 1.418 kr.

       Kontorudgifterne omfatter bl.a. køb af computer med tilbehør og trykning af nye flyers.

       Indkøb omfatter bl.a. køb af t-shirts, kurlingudstyr og udstyr til naturtræning.
      Diverse omfatter bl.a. madklub og kontingent til DGI.

       Arrangementer omfatter bl.a. seminaret på Fristedet og julefrokosten. 

       Der er et større fald i § 18-midlerne fra 2018 til 2019.
      Det skyldes at bevillingerne var særlig store i 2018, fordi Aarhus Kommune da var frivillighovedstad, og at konditionerne for bevillingerne ændres fra år til år. I 2019 har Folkenetværket søgt om tilskud til et seminar på Fristedet og til kontorhold. 

       Det originale regnskab er underskrevet af hele bestyrelsen.
      Derefter gennemgik kassereren budgettet.
      Der er budgetteret med indtægter på 22.200 kr. i 2019.
      Pengene fra SeniorAktivitetsPuljen er bevilget.
      Indtægter fra Diabetesforeningen er vores overskud ved salg af lodsedler.
      Der er budgetteret med udgifter på i alt 26.380 kr. i 2019.
      Det bemærkes at budgettet for generalforsamlingen 2019 allerede nu er overskredet. 

      Der forventes en kassebeholdning ultimo 2019 på 4.487,70 kr. 

2.    Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

Efter indstilling fra bestyrelsen blev kontingentet fastsat til 125 kr. årligt pr. medlem fra 2020.

3.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

       Følgende kandidater blev valgt til bestyrelsen:
      Anni Nielsen
      Steen Jørgensen
      Rasmus Kammersgaard.

       Følgende kandidater blev valgt til suppleanter for bestyrelsen:
       1. suppleant: Finn Clausen
       2. suppleant: Jørn Bæk 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

       Lars Agergaard blev valgt til revisor.
      Lone D. Hansen blev valgt til revisorsuppleant. 

9. Indkomne forslag

Ingen forslag

10. Eventuelt

          Anni orienterede om projektet på Marselisborg Centret.
         Hun roste deltagerne i fitness i Mindeparken for at tage over under hendes sygdom.
         Hun roste Hans Jørgen for hans arbejde for Folkenetværket. Hans Jørgen orienterede om diverse opslag bestyrelsen havde sat op:
          - om DGI-arrangementer
          - om salg af lodsedler for Diabetesforeningen
          - om nomineringen af Folkenetværket til årets forening i Østjylland
          - om tilmelding til diverse frivilligopgaver i foreningen.
Hans Jørgen takkede de medlemmer af foreningen, der havde ydet en indsats som frivillige i årets løb. Der blev uddelt blomster til Anni og Kirsten for deres store indsats for Folkenetværket i årets løb. Folkenetværket har p.t. 86 medlemmer.

Cykelgruppen starter op igen mandag den 11. marts kl. 10 fra Ceres Alle med Hans Otto som tovholder.

Erik Madsen
Referent

Referat af bestyrelsesmøde den 05.03.2019

Tilstede: Lone, Bent, Hans Jørgen, Connie (delvis), Steen (delvis) og Hanne (delvis) - afbud fra Kirsten og Anni samt Ingeborg og Rasmus.

Mødet i dag bar præg af den kommende generalforsamling.

Hans Jørgen indledte kort med punkterne, skitseret i den udsendte dagsorden, og Hanne orienterede kort om de nye tiltag på FSAA, Frydenlund… og pointerede også det vigtige i, at vi fortsat er en del af SPARK-projektet på Marselisborgcentret, da der er endog stor sandsynlighed for, at institutionen Folkesundhed Aarhus på sigt etableres dér… hun forespurgte endvidere om mulighed for udbredelse af vores flyer til Ældresagen. Hans Jørgen nævnte Klostergade- og frivilligcentret som mulige samarbejdspartnere, men sagde samtidig at det ikke var aktuelt pt.

Hanne nævnte job-banken.nu… det undersøges nærmere, hvad det er for en størrelse…

Steen konstaterer en sund økonomi med saldo på knap kr. 10.000,00 (heri medregnet kr. 4.375,00 fra Sport og Fritid, der dog ikke er indgået endnu). Han pointerede samtidig, at demokratiet er dyrt. Generalforsamlingen løber nok op i små 3.000,00… vi synede lokalerne, da vi er hele 42 tilmeldte - ca. 50 pct. af medlemmerne (stærkt), så vi får en optimal opstilling i lokale 0.2. Vi mødes på fredag kl. 17:00… H.J. er der nok fra ca. kl. 16:30.

Lone og Bent tilmeldes årsmødet i DGI den 28.03. kl. 18:00 - H.J. og Steen årsmøde i DAI kl. 18:00… godt vi er repræsenteret.

Udkast til forårsgågruppeture fremlægges også fredag…

Næste møde er konstituerende møde for den nyvalgte bestyrelse. Dato ukendt - næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 09.04. kl. 10:00 (NB) på Folkestedet… dagsorden fremsendes af H.J.

Vel mødt til generalforsamling…

H.J., ref.

Referat af bestyrelsesmøde den 5/2-2019...

BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 05.02.2019 PÅ FOLKESTEDET

DELTAGERE: Hans Jørgen, ref., Kirsten, Lone, Bent, Steen , Ingeborg
AFBUD: Anni, Connie, Hanne og Rasmus

1. Kort orientering fra formanden:

Der henvises til mail fra HJ den 01.02.

2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

Udgår

3. Aktiviteter:

God gang i kurling med op til 8 deltagere - Det overvejes at anskaffe yderligere udstyr – der skal ses på defekt kurlingstang. Der er rigtig god gang/vækst i Go`Run Walk og Onsdagsgågruppe..Vi skal have redigeret oversigten..

4. Økonomi: 4a: Generalforsamling:

Der henstår kr. 9.895 – vi er 77 medlemmer, og fornyelser og nytegninger kommmer løbende til – Kassereren, revisoren og formanden indfører nyt regnskabsovervågningssystem gående ud på, at bilag kontrolleres og regnskab a`jourføres månedligt…Samtidig får småbilag plads hos den part, der har modtaget midler til disse udlæg, og afleveres efter endt brug til kassereren, der dog straks får kvittering fra dags dato eller via bankoverførsel for det udbetalte udlægsbeløb.

Dette vil lette kassererens arbejde betydeligt

5. Bestyrtelsens opgaver:

Fastsættes fortsat løbende fra møde til møde

6. Forslag til næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 05.03. kl. 09.00 på Folkestedet – HJ sørger for fortæring

7. Evt.:

Her refereres punkt 4 a : Kommende generalforsamling den 08.03. Vi aftaler, at mødes fra omkring kl. 17.00. HJ undersøger fortæring (smørrebrød, småkager m.m.). HJ indkøber øl, søde vand, og Bent sørger for vin.

Der ophænges liste med potitentielle hjælpere til diverse arrangementer, f.eks. Seminaret på Fristedet og salg/ køb af Diabetesforeningens lodder – vi har kun hjemtaget 100 stk.

Forslag til næste møde tirsdag den 05.03. kl. 09.00:

• Kort orientering fra formanden

• Økonomi

• Generalforsamling

• Evt.

/Hans Jørgen/ref.

Referat af bestyrelsemøde den 8/1-19

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 08.01. kl. 10:00 på Folkestedet.

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Flyers
5.       Generalforsamling
6.       §18 midler
7.       Økonomi
8.       Bestyrelsens opgaver
9.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
10.   Evt.

Dirigent:          Ingeborg
Referent:         Connie

 

Ad. punkt 1:    Punkt 4 udgår, forstået sådan at vi ret hurtigt finder en dato kun med dette punkt på dagsordenen.

Velkommen til Rasmus, der er naturtræner om lørdagen. Rasmus er interesseret i bestyrelsesarbejde og kan være en kommende kandidat til bestyrelsen.

Der er afgivet erklæring til Det centrale Foreningsregister om medlemstal.

Der er afgivet Tro og Love-erklæring til DGI om anvendte midler.

Der er afgivet erklæring til Christina Fruergaard om status på Selvtræning.

Der er indgået indkaldelse til et kort møde om Det sunde, sjove Seniorliv den 22.02.

Der er indgået foreløbig aftale med Kai om 2 festaftener på Bjerggaarden, indtægt til Folkenetværket er ca. 2000 kr. på gang.

Overvej om der skal ansøges om kr. 10.000 fra § 18 til hhv. flyer og seminar.

Vi skal også (- om nødvendigt) fastsætte regler for udlån af udstyr.

Jeg er interviewet af DAI omkring Folkenetværket.

Overvej under punkt 5 om der skal ske/foreslås ændringer til honorarpolitik.                            

Ad. punkt 2:    Spritapparat opsat i forhallen til Folkesundhed, den bedes brugt flittigt og hver gang man kommer.

                             Der har været afholdt hjertestarterkursus, i den forbindelse blev man enige om, at Connie undersøger muligheden for afholdelse af kursus i Folkesundhedsregi.

                             Man ser gerne fra Folkesundheds side, at man får formidlet, at Folkenetværket ikke kun er for seniorer, kan det komme i en ny flyer?                            

Ad. punkt 3:    Alle aktiviteter er startet op igen efter jul. Dog venter cykelholdet på bedre vejr.

                             Fysioterapeuten på Ankersgade fortæller borgere om kurling.

                             Lone og Connie redigerer aktivitetslisten.

                             Hans Jørgen følger op på, hvordan fredagsaktiviteten har det.

                             Naturtrænerne ønsker en hård bold, Hans Jørgen bestiller den. 

Ad. punkt 4:    Møde aftales med Anders. 

Ad. punkt 5:    Der laves en fest liste på generalforsamlingen. Dvs. en liste over folk, der har lyst til at hjælpe til ved fremtidige sammenkomster.

Ad. punkt 6:    Der søges midler til Generalforsamling og flyers.

Ad. punkt 7:    Beholdning er 8.857,12 kr., pt. 43 medlemmer. Kontingent for 2019 skal være betalt senest 1/2 2019.

Ad. punkt 8:    Nye forslag til gåture sendes til Bent og Lone.

Ad. punkt 9:    Den 5/2 kl. 09.00. Steen forsøger at få et nyt lokale.

Ad. punkt 10:  Der laves en fest liste på generalforsamlingen. Dvs. en liste over folk, der har lyst til at hjælpe til ved fremtidige sammenkomster. Anni og Kirsten deltager i Det sunde, sjove seniorliv 22/2 kl. 8-9.

Kurling kan ikke lånes ud. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 05.02. kl. 09:00 på Folkestedet. 

1.       Kort orientering fra formanden
2.       Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.       Aktiviteter
4.       Økonomi
4.a Generalforsamling 08.03.19
5.       Bestyrelsens opgaver
6.       Forslag til næste bestyrelsesmøde
7.       Evt.

 

Referat af bestyrelsesmøde den 06.11.2018

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter

 4. Økonomi

 5. Bestyrelsens opgaver

 6. Forslag til næste bestyrelsesmøde

 7. Evt.

Dirigent: Anni
Referent: Connie 

Ad. punkt 1:  29/11 Afholder HJ og Anni foredrag om Folkenetværket i Christianskirken.

29/11 Foredrag om Folkenetværket i DGI-huset i Vejle. Vejle er samarbejdskommune. Deltagere: HJ og Anni.

28/11 John Mogensen aften på Bjerggården. Medlemskontingenter for 2019 indkasseres her.

5/12 Frivillighedsdag i Tivoli Friheden. Bestyrelsen samt tovholdere kan bestille billetter.

5/12 Aflyses gåtur.

Alle kan komme med forslag til aktiviteter, men det er kun formand og kasserer, der kan indgå aftaler med hensyn til lokaler osv.                            

Ad. punkt 2: En del nye medarbejdere igennem det sidste år. Derfor efterspørges en opdatering om Folkenetværket. Dette bliver aftalt til 20/11 kl. 13-14.                                     

Deltagere: HJ-historie og gåture, CB-Cykelgruppen, KV-Kurling, AN-Fitness. 

Ad. punkt 3: 20 stk. gule veste anskaffet. Cykelgruppen aftager 5 stk., resten går til gågrupper.

          Cykelgruppens cykel skrives ud af tilbuddet.

Kurlingsæt indkøbt og foreløbigt placeret på Ankersgade, det skal godkendes af centret om vi kan spille der. Det bliver afprøvet ved 2 sessioner den 22/11 og 29/11.

          Indendørs Petanque sæt indkøbt og placeres samme sted. Ingeborg og Kirsten er tovholdere. 

Ad. punkt 4: Beholdning 9.410 kr.
                             110 medlemmer.
                             Der bevilges 50 kr. pr. deltagende medlem til julefrokost.
                             Der bevilges 500 kr. i tilskud til nyanskaffelse i forbindelse med vedligehold af hjemmeside. 

Ad. punkt 5: Anni holder pause i december.

Cykelgruppen giver Lone besked, når den holder pause. Det vurderes fra uge til uge afhængig af vejret. 

Ad. punkt 6: Flyers, aftale separat møde.
                     Generalforsamling.
                  §18 midler. 

Ad. punkt 7: 2019 forlader Kirsten bestyrelsen.
                     2020 forlader Hans Jørgen bestyrelsen. 

                            

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08.01.2019 kl. 10:00 på Folkestedet.

1.       Kort orientering fra formanden
2.      Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket
3.      Aktiviteter
4.      Flyers
5.      Generalforsamling
6.      §18 midler
7.      Økonomi
8.      Bestyrelsens opgaver
9.      Forslag til næste bestyrelsesmøde
10.   Evt.

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 09.10.2018

 

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter, herunder anskaffelse af Kurling-sæt (New Age Kurling)

 4. Økonomi - der bevilges kr. 200,- pr. bil til afholdt kørsel GL. Estrup

 5. Kontingentopkrævning 2019

 6. Julefrokost (lokale bekræftet)

 7. Evt.

Dirigent:  Kirsten
Referent: Connie
Punkt 3 og 6 byttes om. 

Ad. punkt 1:    Stor ros til Lone for en altid opdateret hjemmeside.

Formanden er frigjort for alle forpligtigelser på Bjerggården.

Møde omkring naturtræning. Lokaler i Ankersgade tildelt. HJ deltager ikke længere i møder alene, alle indkaldelser fordeles i bestyrelsen.

37 T-shirts tilbage, nogle kan evt. bruges til julefrokost.

Fristedet i Skæring er bekræftet booket til 20/8 2019, det skal efter nye regler betales for rengøring.

Kajs festaften på Bjerggården gav 1.200 kr. i overskud, og udgiften var 1.200 kr.

Diabetesforeningens lodder udløber 21/12, vi springer over denne gang.                             

Ad. punkt 2:    Hanne meddeler, at pavillonen udenfor er taget i brug som samtalerum.

                        Ny fysioterapeut til KOL- og kræftteam starter i efterårsferien.

                        Ny medarbejder i pårørendeteam – Rie.                                                         

Ad. punkt 4:    Konto 14.523 kr. ca. 100 medlemmer.

Det blev bestemt, at ture der arrangeres af medlemmer står for medlemmernes egen regning, og ved samkørsel er prisen pr. kørt km. 2 kr. som deltagende medlemmer deles om at betale til den, der ejer bilen der er kørt i. 

Ad. punkt 5:    Tiden nærmer sig.

                        Naturtrænere opkræver kontingent internt- ca. 20 stk. 

Ad. punkt 3:    Cykelgruppen skrumper. Alle kan favnes i gruppen. Hans Otto er tovholder.

                        Flyers 2019 skal gøres tidssvarende.

                        Det blev bestemt at vi anskaffer et kurlingsæt. HJ bestiller.

                        Kurling bliver torsdag i ulige uger 10-12. Stedet tilgår senere.

                        Ingeborg er tovholder. 

Ad. punkt 6:    Julefrokost på Folkestedet 7/12 kl. 16.00.


Ad. punkt 7:    Referat afsluttes herefter med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 06.11. 2018 kl. 10:00 på Folkestedet. 

 1. Kort orientering fra formanden

 2. Gensidig orientering Folkesundhed og Folkenetværket

 3. Aktiviteter

 4. Økonomi

 5. Bestyrelsens opgaver

 6. Forslag til næste bestyrelsesmøde

 7. Evt.