NYHEDSBREV fra FOLKEnetværket

NYHEDSBREV Maj 2015

Kære medlem

Allerførst rigtig hjertelig velkommen til nye medlemmer. Dernæst en lille oversigt over nuværende aktiviteter i Folkenetværket:

•    Cykelhold
•    Gågruppe(-er)
•    Netværkscafe
•    Madworkshops
•    Fitness i det Fri
•    Selvtræning på lokalcentrene
Se opslagene på hjemmesiden: www.folkenetvaerket.dk

Endelig overvejer vi en tur i ”Byrummet” samt en speciel ekskursion til en familie i Mejlby, der gerne viser sine noget specielle (- og i sandhed pragtfulde) omgivelser frem. Denne tur er programsat til den 03.06. kl. 13 - 15 ca. Nærmere via hjemmesiden…

Samtidig vil vi også gøre opmærksom på, at vi afholder medlemsmøde på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C torsdag den 21.05. kl. 19:00 - 20:30, hvor vi vil gøre status på Folkenetværkets virke, og bl.a. drøfte yderligere, nye tiltag i foreningen… og gerne med input fra Jer.

ALLE er velkomne – tilmelding dog påkrævet af hensyn til traktement til formanden via mail: hjhriis@gmail.com eller via SMS til tlf. 28 96 47 81…

Vi har samtidig fået en opfordring til at promovere etableringen af et KOL-netværk. Dette er målrettet borgere med KOL og evt. frivillige, der kunne tænke sig at være behjælpelige med etableringen heraf...
 
Mange forårshilsener
Hans Jørgen Riis/formand
Ps. Mit yndlingsvejr er fuglefløjtevejr…


Kære medlem

Allerførst hjertelig velkommen til nye medlemmer. Dernæst en lille opdatering af vores aktiviteter lige nu – vi går hver onsdag kl. 12:30 fra Folkesundhed Aarhus (FSAA). En tur på godt en time. ALLE kan deltage – CYKELGRUPPEN kan pt. være lidt handicappet af vejret, MEN hvis du vil med en tur rundt om Brabrandsøen – ja, så er det tirsdage kl. 13:00 med start overfor Falck/Søren Frichs Vej.

Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på vores næste Netværkscafè, der finder sted på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, torsdag den 19.02. kl. 15:00. Alle er velkomne til en snak og en kop kaffe/the.

Det gælder for alle 3 aktiviteter, at tilmelding er unødvendig – mød bare op.

Folkenetværket er også tilstede ved Fitness i det Fri – kommunens udetræningsstationer – i hhv. Mindeparken, onsdage kl. 09:00, og Risskov, Marienlund hvor Dr. Margrethes Vej begynder, mandage kl. 13:00 og torsdage kl. 09:00… mød endelig op…

Det sidste nye tiltag er muligheden for socialt samvær i køkkenet, idet vi råder over køkkenet, lokale 05, på Folkestedet hver tirsdag kl. 16:30 - 20:00. Her kan du og andre ligesindede booke lokalet ved henvendelse til mig – Hans Jørgen Riis – på tlf. 2896 4781 eller bedre endnu, ved forespørgsel på mail: riis@holme.net 

Til sidst: Vi arbejder på en ny, forbedret hjemmeside. Nærmere følger.

Vil du vide mere: Kontakt én fra bestyrelsen eller via ovennævnte mail.

Med venlig hilsen
Hans Jørgen/ formand