Indkaldelse Til Ordinær Generalforsamling

TIRSDAG DEN 25.10. KL.19:00 PÅ FOLKESTEDET, CARL BLOCHS GADE 28, 8000 AARHUS C

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Bestyrelsen orienterer om fremtidige visioner
  5. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleant
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Indkomne forslag
  10. Evt.

Af hensyn til fortæring er tilmelding nødvendig: Via SMS på tlf. 2896 4781 eller på e-mail: hjhriis@gmail.com eller ved personlig henvendelse til bestyrelsen og skal ske senest mandag den 17.10.2016.

Bestyrelsen